Trafikforhold

Mangelfuldt grundlag

Offentlighedsfasen om mulige nye trafikforbindelser ved Limfjorden er snart slut og debatten kører.

Som bekendt er der jo tale om en af de største og mest betydningsfulde beslutninger for Nordjylland, så lad os lige trække et par af de største misforståelser og fejlvurderinger frem. Det fremlagte talmateriale for den fjordkrydsende trafik er overalt gennemsnitstal, som om det er bestemmende for det reelle behov. Men det er velkendt, at omkring alle større byer er det myldretidstrafikken og ikke den gennemsnitlige trafik, der er afgørende for planlægningen af vejenes placering og deres dimensionering. Er der kapacitet nok til myldretidstrafikken, så er der rigelig kapacitet til trafikken på andre tidspunkter. Omfanget af den fjordkrydsende morgentrafik (og eftermiddagstrafik) er ikke oplyst i denne VVM-redegørelse men tidligere undersøgelser viser, at langt den største belastning kommer fra transport mellem områderne nord for fjorden og Aalborgs erhvervsliv. Det kan altså slås fast, at beslutningen om en forøget kapaciteten ved fjorden primært er et spørgsmål om at forbedre forholdene for borgerne, der bor nord for fjorden og som dagligt skal til og fra arbejde/uddannelse i Aalborg-området. Alle andre behov og gode argumenter er sekundære. I tilknytning hertil er det velkendt, at disse arbejdspladser og uddannelsessteder ud over Aalborg centrum i overvejende grad er placeret i Aalborgs østlige og sydlige områder, der utvivlsomt stadig udbygges - tænkt blot på placeringen af det nye supersygehus. Dermed bliver linjeføringerne sat i tydeligt relief. Limfjordforbindelserne skal altså løse et gradvist øget trafikbehov for arbejdstagere og uddannelsessøgende fra nord mod Aalborg øst og syd og enhver kan jo se at en motorvej vest om Aalborg er helt ude af proportioner. Det giver forhåbentligt politikere, der støtter sådanne forslag, en dårlig smag i munden over at anvende fælles midler så forkert. Ovenstående argumentation viser også, at vest-forbindelserne i stedet for at løse det egentlige behov er møntet på at løse de trafikale problemer i og omkring Aalborg by. Altså at udnytte muligheden for at trække flest mulige midler ud af staten til at løse problemer, som reelt set er Aalborg Kommunes og som man har forsømt at løse i mange år i klar forventning om statens bidrag i form af en ny vestlig fjordforbindelse. Borgerne nord for fjorden bør gennemskue dette og kræve meget bedre anvendelser af midlerne. Tænk for eksempel på, hvor meget det ville forbedre de trafikale forhold, hvis man lavede en naturlig afgrening af den eksisterende motorvej i retningen mod Aabybro.