Lokalpolitik

Mangfoldigheden lever

NORDJYLLAND:KL, tidligere Kommunernes Landsforening, lægger i disse dage sidste hånd på en samling gode eksempler på, hvordan forskellige kommuner rundt om i landet forsøger at gøre afstanden mellem byrådspolitikere og deres vælgere kortere ved at inddrage borgerne på forskellige måder. - Kommunalpolitikere over hele landet vil gerne diskutere, om man kan tilrettelægge det lokalpolitiske arbejde på en anden måde set i lyset af, at både geografi og de opgaver, der skal løses har ændret sig, siger Michel Weber. Han er vicekontorchef i KL og fagligt ansvarlig for projektet Kommunernes Demokratiprogram, som KL satte i søen for godt et år siden. Om det kan være en idé at nedlægge de politiske udvalg ser han det ikke som sin opgave at tage stilling til. - Men der arbejdes mange steder på spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelser og forvaltninger kan formidle og prioritere de politiske sager, så det bliver lettere for borgerne at gennemskue, hvad der foregår. Men så afgørende en forandring kræver tilpasning og sker ikke fra den ene dag til den anden, understreger Michel Weber.