EMNER

Mangfoldigheden vigtig i dansk landbrug

KVINDEPOLITIK:En spirende dag for Dansk Landbrug. Solen står højt på himlen en forårsdag i marts. Kvinder mødes fra nær og fjern med alle et fælles mål - hvordan kan jeg gøre min indflydelse gældende i Dansk Landbrug? Overskriften er Fuld effekt - en konference for kvinder i Dansk Landbrug. En dejlig inspirerende dag med mange gode indlægsholdere, både mænd og kvinder. Alle med forskellige meninger til, hvordan kvinder kan gøre sig gældende i andre sammenhænge end i det hjemlige. For mig at se er det netop ikke kønnet, vi som sådan skal fokusere på, men netop mangfoldigheden, som det flere gange blev slået fast. Mangfoldigheden og de ressourcer, det enkelte mennesker besidder, og ønsket om at gøre en forskel. Det er det, der skal drive os til bestyrelsesarbejdet eller andet arbejde i landbruget. Det kan så sagtens forekomme, at vi kvinder kan finde nogle fælles betegnelser/træk for, hvad vi er gode til som netop kvinder. Jeg ser, det er vigtig at have et mål for, hvad det er, vi vil, hvor vil vi hen og hvad er det, landbruget har brug for, og hvilke opgaver skal løses? Det er en konstant forvandling alt efter, hvordan samfundet udvikler sig. Ikke sagt, at vi ikke kan opstille nogle værdier for, hvad vi mener, det gode landbrugs liv er. Bestemt skal vi det. Vi skal bare også være parate til omstilling, og dertil kræves der hele tiden en opkvalificering af de mennesker, som vælger at arbejde i organisationer og bestyrelse eller i andre landbrugsmæssige sammenhænge. Lige netop der, tror jeg, at Dansk Landbrug har snydt sig selv for noget vigtigt - opkvalificering og uddannelse. Magt bliver ofte brugt som et fyord og noget, der ikke har hørt til i en kvindeverden. Men magt er positiv i modsætning til magtmisbrug. Jeg mener, at magt og indflydelse i denne sammenhæng er at tage aktivt del i livet - at have magt i og indflydelse på eget liv. Dette vil jeg med mit liv og mit landbrug. Jeg vil have indflydelse på min livssituation - ikke på bekostning af andre. I det øjeblik, man får magt og indflydelse på eget liv, ja , så sker der også en personlig udvikling, som både kan bibringe erhvervet og familien noget positivt. Netop familiens opbakning er vigtig i forbindelse med at deltage aktivt i organisationsarbejde. Det hvad enten man er mand eller kvinde. Flere kvinder har udtrykt manglende opbakning fra mandens side. Måske det blot et udtryk for en usikkerhed for den nye situation. Afslutningsvis vil jeg sige, at dagen var meget livsbekræftende, og den gav indtryk af, at flere steder spirer det allerede med at gøre Dansk Landbrug så nuanceret og mangfoldigt som muligt.