Lokalpolitik

Manglende respekt for Folketinget

I normale mødeuger samles Folketinget tirsdag, onsdag og torsdag. Her diskuteres om lovforslag og beslutningsforslag. Der gennemføres forespørgselsdebatter, og ministrene svarer på spørgsmål.

Folketingets formand og administrationen sammensætter dagsordenen bl.a. ud fra, hvilke ministre der har tid på hvilke dage. Men i april 2004 meddelte Folketingets formand, at der ikke var møde en hel formiddag. Ikke fordi der manglede nogle sager. Men fordi ingen af ministrene havde tid til at komme. Det viste sig, at regeringen planlagde at præsentere sit forslag til strukturreform denne dag. Derfor meldt alle ministre afbud. Dette er kun ét af rigtig mange eksempler fra de seneste par år på, at regeringen ikke tager Folketinget og folketingsmedlemmerne alvorligt, men behandler landets folkevalgte forsamling, som om det var en gruppe embedsmænd, der skal indrette sig efter ministrenes forgodtbefindende. For nylig meddelte Anders Fogh Rasmussen, at han ikke havde tid til at holde åbningstalen tirsdagen, før Folketinget skal diskutere den, sådan som statsministre plejer at gøre. Det var vigtigere for ham at tage til Bruxelles for at mødes med præsident Bush. Samme ligegyldighed over for Folketinget ligger bag, når Fogh og hans ministre gang på gang undlader at svare på det, de bliver spurgt om i Folketinget. Eller når de svarer vildledende for at forhindre, at sandheden kommer frem. VK-regeringen har også drevet deres kampagne mod smagsdommere så vidt, at de i mange tilfælde forhindrer de involverede grupper i samfundet og eksperter på området i at få indflydelse på lovgivningen. Gang på gang sender regeringen sine forslag til førstebehandling i Folketinget, inden folketingsmedlemmerne har haft mulighed for at sætte sig ind i høringssvarene fra personer og organisationer uden for Folketinget. Ved flere lejligheder har Enhedslisten klaget over dette til Folketingets formand, Christian Mejdahl, uden at det har hjulpet noget. Da Mejdahl var på valg igen ved det nye Folketings sammentræden, skrev vi derfor til ham og bad ham inden afstemningen forklare, hvordan han ser på disse problemer. I sit svar lover formanden at tage problemerne op på et seminar i Folketingets præsidium i april og lover i det hele taget at varetage Folketingets interesser over for regeringen. På den baggrund har vi valgt at støtte Mejdahls genvalg, men vi har samtidig gjort ham opmærksom på, at vi nøje vil følge, hvordan det forløbet her i foråret, og hvilke holdninger han vil give udtryk for over for regeringen. Folketingets formand er på valg igen i oktober, og vi vil være sikre på, at der bliver valgt en formand, der står fast på, at regeringen ikke står over Folketinget.