Manglende socialt ansvar?

LÆSERBREV

GENSVAR:Kære Johanne Cæsar Juul. I to læserbreve drager du mit sociale ansvar overfor de svageste i miskredit. Velvidende at det er en sag, der bekymrer, vil jeg prøve at forklare sagen fra min stol med den viden jeg p.t. har. På et Børne & Ungdomsudvalgsmøde i onsdags blev jeg første gang orienteret om sagen om at etablere et specialtilbud på Skørping Skole. Som nyvalgt i Børn & Ungdomsudvalget har jeg ej heller haft mulighed for at tage politisk stilling til sagen endnu. Min kollega Leon Sebbelin (R) fortæller, at han i forbindelse med den politiske behandling af forslaget om at etablere et specialtilbud på Skørping Skole (tilbage i 2009) spurgte ind til indhold og kvalitet i tilbuddet, velvidende at vi her havde med de mest sårbare børn og unge at gøre. Leon Sebbelin tilføjer, at der var indgående politiske drøftelser af indhold, kvalitet og lokaliteter, hvilket også førte til ændringer og justeringer i det endelig tilbud. Først da alle tvivlsspørgsmål var tilfredsstillende besvaret, blev beslutningen om etablering af tilbuddet truffet. Det var i 2009. Det nye Børne & Ungdomsudvalg står i 2010 og årene frem overfor store økonomiske overvejelser. Rebild Kommunes nettoudgifter til det der benævnes ”Udsatte Børn og Unge” udgjorde i 2007 - 44 mio. kr. I 2009 er beløbet steget til 70.1 mio. – en stigning over 2 år på 59%. En så voldsom stigning har en nyvalgt radikal politiker også pligt til at forholde sig til. VKO flertallet på Christiansborg har lagt straf på kommuners skattestigning også selv om pengene målrettes ”Udsatte Børn og Unge”. Der er derfor reelt kun 2 måder at løse kommunens økonomiske problemer på. Den ene måde er: (A) - at tilføre området ”Udsatte Børn og Unge” flere midler, midler der så skal findes andre steder på budgettet. Den anden måde er: (B) - at opgaveløsningen vedr. ”Udsatte Børn og Unge” kan gøres billigere, men stadigvæk faglig kvalificeret. Byrådet har i den aktuelle sag benyttet sig af en kombination af A & B. Jeg har ikke specifik indflydelse på faglige vurderinger af børn med eksempelvis autisme. Det er forvaltningens faglige kompetence der er afgørende, men det betyder ikke, at jeg ikke ønsker at være social ansvarlig og gøre det allerbedste for ”Udsatte Børn & Unge” – tværtimod.

Forsiden