Aalborg

Manglende søgning til videreuddannelse

Behovet og kurserne er der

AALBORG:Arbejdsstyrken skal efteruddannes, siger politikerne, og de højere læreanstalter står parat med stribevis af tilbud på højt plan. Virksomhederne benytter sig bare ikke af dem. Sådan opfatter Aalborg Universitet et af tidens problemer, men netop AAU er faktisk en af de læreanstalter, der lytter mest til erhvervslivets behov, siger personaleudviklingschef Marjanne Grønhøj fra Grundfos. Imidlertid peger hun på en række andre grunde til, at læreanstalternes kursustilbud ikke tiltrækker så mange deltagere som ønsket. - Blandt andet arrangerer mange virksomheder deres egne kursusforløb, fordi læreanstalternes nok er meget specialiserede, men alligevel ikke målrettet den enkelte virksomhed, påpeger Marjanne Grønhøj. Sammen med blandt andre tidligere minister Frank Jensen (S), forskningschef Charlotte Rønhof, Dansk Industri, chefkonsulent Anders Buch, Ingeniørforeningen IDA, og dekan Finn Kjærsdam, AAU, deltager hun senere på måneden i et symposium, som Aalborg Universitets teknisk-naturvidenskabelige fakultet og NORDJYSKE Medier har arrangeret for at få problematikken diskuteret igennem. Arrangerer egne forløb Marjanne Grønhøj erkender, at en del virksomheder ikke føler, at de højere læreanstalter lytter til deres ønsker: - Det gælder dog ikke AAU, som vi da også har et glimrende samarbejde med. Imidlertid ved jeg, at mange virksomheder opfatter udbuddet af kurser og efteruddannelser som en jungle, fordi der er så utroligt mange muligheder. Det sker bare ofte, at der alligevel ikke lige findes dét, som den enkelte virksomhed efterspørger. Marjanne Grønhøj forklarer, at en del større firmaer af samme grund selv tilrettelægger kursusprogrammer eller ligefrem opretter akademier til efteruddannelse af deres medarbejdere: - Det har vi for eksempel gjort, og så hyrer vi eksterne udbydere eller egne medarbejdere til at forestå undervisningen. På den måde kan vi målrette den til vore egne behov, og det er særdeles vigtigt for os, siger hun. Symposiet, hvor behov og efterspørgsel af efter- og videreuddannelse skal diskuteres, foregår onsdag 18. august hos NORDJYSKE Medier. Der er gratis adgang for alle interesserede.