EMNER

manglende tilsyn

28. august stillede Ib Poulsen (DF) spørgsmål til Velfærdsminister Karen Jespersen om, hvem har tilsyn med kommunalt ejede aktieselskaber. Af svaret fremgår, det er Statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne. Men det omfatter ikke de aktieselskaber, som kommunerne er medejere af. Tilsynet koncentrere sig alene om, kommunerne må deltage i aktieselskabet, for eksempel hvis selskabet udfører opgaver, som ikke er kommunale. Derimod kan Statsforvaltningen ikke udtale sig om aktieselskabets økonomiske dispositioner. Kommunalt ejede aktieselskaber hører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og selskabsloven, ligesom almindelige privat ejede aktieselskaber. Det betyder, at der bliver ført kontrol med regnskaberne, dog er der alene tale om en kontrol af, om årsrapporten overholder lovens krav og ikke en kontrol af selskabernes økonomi. Det overlades til generalforsamlingen. Desuden konkluderede Karen Jespersen, at der heller ikke i aktieselskabsloven er regler om, at byrådet skal føre tilsyn med det kommunalt ejede aktieselskab.