Mangler brandsyn

HJØRRING:Hjørring er en af fem nordjyske kommuner, der sidste år ikke nåede at gennemføre alle lovpligtige brandsyn. Det fremgår af tal fra beredsskabsstyrelsen. De lokale brandmyndig-heder skal hvert år tjek-ke brandsikkerheden i brandfarlige virksomheder, hoteller, forsamlingshuse, skoler, plejehjem osv. - Vi har 139 tilsyn og vi nåede de 136. Af de tre vi ikke undersøgte var de to - et plejehjem og en skole lukket pga. ombygning. Så der er ikke noget problem, siger brandsinspektør Per Nielsen, der er overbevist om, at alle bliver nået i år. Det er bla. adgangen til flugtveje, der tjekkes ved de årlige brandsyn.