Lokalpolitik

Mangler en overordnet planlægning

Naboer føler ikke, at kommunen tager hensyn til deres synspunkter

DRONNINGLUND:Til trods for protester fra borgerne valgte teknik- og miljøudvalget i Dronninglund Kommune tirsdag 25. februar at anbefale en godkendelse af lokalplanforslaget for området ved Storskovvej. Dermed ser det ud til, at Nordjysk Andel får lov til at udvide produktionsfaciliteterne, hvilket blandt andet medfører, at en skorsten på 82 meter rejses over Dronninglunds nordlige bydel. I øjeblikket producerer Nordjysk Andel 65.000 tons foder i Dronninglund, men efter udvidelsen skal dette tal øges til 210.000 tons om året. Ved Dregårdsvej rejser Nordjysk Andel sig majestætisk i baggrunden, men Freddy Mortensen bryder sig hverken om synet eller de gener, som den store nabo medfører. Freddy Mortensen har sagt ja til at tale på vegne af de naboer, der føler sig berørt af grovvareselskabets voldsomme ekspansion. - Det var nemt at samle underskrifter til vores indsigelse over for kommunen. Alle dem, som vi spurgte, skrev under, og så spurgte vi endda kun de nærmeste naboer. Der er nogle, der er imod de store bygninger, mens andre er imod de mængder af støv, lugt og støj, som de medfører. I det hele taget er folk meget betænkelige ved projektet, siger han og fortsætter: - Jeg synes, at det kommer til at se frygteligt ud. Indkørslen til Dronninglund bliver forfærdelig grim, og skorstenen kommer til at fungere som et vartegn for byen. Det er lidt paradoksalt, når byen ellers vil slå på det grønne image, siger Freddy Mortensen. Fri råderet Freddy Mortensen har dog forståelse for Dronninglunds behov for industrivirksomheder. - Man kan sammenligne det med med atomkraft. Man vil helst have flyttet det væk fra, hvor man selv bor, men jeg kan da godt se, at der skal være plads til industrien. Problemet for mig at se er bare, at byrådet aldrig har taget stilling til den overordnede planlægning. I stedet har Nordjysk Andel bare fået lov at udvide klat for klat, siger Freddy Mortensen. Freddy Mortensen er utilfreds med, at Dronninglund Kommune nærmest giver fri råderet til Nordjysk Andel. Ved en anden udvidelse for 11 år siden begyndte virksomheden at grave ud, allerede inden de fornødne tilladelser var indhentet. Det havde Dronninglund Kommune intet at udsætte på, så derfor var det først, da Planstyrelsen blev bragt ind i sagen, at byggeriet blev stoppet. Freddy Mortensen føler, at Nordjysk Andel ser stort på de politiske spilleregler. Gennem hele livet har Freddy Mortensen boet på Dregårdsvej, og han har derfor kunnet følge virksomhedens udvikling til det, som den er i dag. - Man kan næsten ikke tro på, at vi kan bremse den nu. Den ligger og troner, og det er en skam, men hvem skal man være gal på? Man føler bare en enorm afmagt. Freddy Mortensen ønsker ikke at skælde ud på den siddende forvaltning, men han synes, at kommunen ind i mellem tænker lidt for kortsigtet. - Kommunen tilpasser og modellerer for at tilfredsstille erhvervsvirksomhederne. Jeg synes, at det er misforstået erhvervsvenlighed, når man tilsidesætter de gældende planer for at tilfredsstille virksomhederne. Det rækker ud over rimelighedens grænser, siger Freddy Mortensen. Køber ikke begrundelse Som nævnt tidligere sagde Dronninglund Kommunes teknik- og miljøudvalg tirsdag ja til lokalplanforslaget på trods af borgernes protester. I den forbindelse kommenterede udvalgets formand Bendt Danielsen (Borgerlisten) naboernes klage med, at grunden, hvor Nordjysk Andel ligger, allerede er udlagt til erhvervsområde, Dette argument bider ikke på Freddy Mortensen. - Bendt Danielsen kommenterer naboernes bekymringer med at området er et erhvervsområde. Til det vil jeg sige: Ja, det er et erhvervsområde, men et område udlagt til håndværk og lettere industri. Det er jo derfor, at lokalplanen skal ændres, siger Freddy Mortensen, og tilføjer: - Altså må vi endnu engang konstatere, at i forhold til virksomheden Nordjysk Andel er nogle af politikerne i Dronninglund ikke loyale over for kommunens overordnede planlægning. Virksomheden er i kategorien "særligt forurenende" og er absolut ikke "håndværk og let industri". Den er i høj grad belastende for miljøet, og den vil i fremtiden blive et kedeligt vartegn over byen. Jeg er heller ikke i tvivl om, at der kommer yderligere udbygning af virksomheden. - Hvis ikke vi vil have tung og forurenende industri i området op mod Storskoven, skal politikerne sige fra nu, inden foderproduktionen for alvor kommer igang. Ganske vist har vi fået en ringvej, men det er ikke al trafikken, der kommer ad den vej, og man kan jo prøve at gange og dividere og se på, hvor mange foderbusser der skal til for at køre de 210.000 tons foder, der skal køres til og fra virksomheden hvert år. På onsdag tages sagen op i Dronninglund Kommunes økonomiudvalg, og derefter skal den endelige beslutning tages på byrådsmødet 11. marts.