EMNER

Mangler i sagsbehandling giver næse

FREDERIKSHAVN:Kommunens revision er ikke udelt tilfredse med forvaltningens håndtering inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Revisorerne har tidligere været ude med riven inden for sygedagpengeområdet, men her har forvaltningen fået fokus på problemerne og henter nu kun ros. Til gengæld er kontakthjælpsområdet ramt af fejl, som revisionen fastslår har haft udbetalings- og eller refusionsmæssig betydning. Med andre ord. Fejlene har kostet kommunen penge. Det er selvfølgelig ikke gangbar og derfor har forvaltningen sat en række initiativer igang, som skal tjene til at sikre, at revisorerne næste gang kun uddeler glade Smileys. Opretningen skal ske ved at medarbejderne opkvalificeres og ved, at der indføres en strammere styring blandt andet i forhold til indkøb af aktiviteter til ledige. Og så skal der etableres et undervisningsforløb i forvaltningsret. Byrådet har taget redegørelsen fra forvaltningen til efterretning.