Lokalpolitik

Mangler løftestang for nationalparken Bekendtgørelse: Danmarks Naturfredningsforening mener, miljøministeren er for uambitiøs

dANMARKS NATURFREDNINGSFORENING har visioner om Nationalpark Thy.Foto: Jan Skriver

dANMARKS NATURFREDNINGSFORENING har visioner om Nationalpark Thy.Foto: Jan Skriver

THY:Miljøminister Troels Poulsen (V) er for uambitiøs på vegne af den kommende Nationalpark Thy, og der mangler en løftestang i bekendtgørelsen, som både loven kræver, og "som den danske befolkning og det internationale publikum forventer." Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i sit høringssvar til udkastet til den bekendtgørelse for Nationalpark Thy, som efter foreningens "er mening afgørende for, om nationalparken på sigt bliver det løft for naturen, som loven om nationalparker lægger op til". Udviklingen af en nationalpark baseres på frivillighed og fremmes ved økonomiske incitamenter i form af f.eks. tilskud. Derfor er det afgørende, at der tilføres tilstrækkelige midler til nationalparken, skriver DN: "Når vi om en årrække kikker på Nationalpark Thy, så skulle vi meget gerne kunne se forskel på landskab og natur henholdsvis indenfor og udenfor nationalparken". Afviser byggeri Danmarks Naturfredningsforening har en vision om en nationalpark i Thy, "der præges af intentionerne i IUCN"s kriterier for nationalparker, med store vidder, store ubrudte klithedeflader i et bånd langs med kysten fra syd til nord og med glidende overgange til gradvist mere naturprægede plantagearealer indenfor," hedder det i høringssvaret. DN afviser bl.a. større tekniske anlæg i landskabet som f.eks. vindmøller. Der har ellers været en heftig lokal debat om vindmøller i Thy, og flere har peget på den kommende nationalpark som en mulig placering. Naturfredningsforeningen skriver, at nationalparkloven lægger op til, at bekendtgørelsen for de enkelte nationalparker indeholder rammer for planlægningen, så formål og målsætning for nationalparken kan blive opfyldt. Rammerne i Thy har udgangspunkt i Viborg Amts regionplan fra 2005, men denne hjemmel er ifølge DN ikke udnyttet, og "det er helt uacceptabelt, hvis nationalpark Thy fremover risikerer at blive meget svagere beskyttet gennem bekendtgørelsen, end områder er i dag er gennem Regionplan 2005. Kan gradbøjes Foreningen mener også, at målsætningerne for Nationalpark Thy er holdt i generelle vendinger, "som meget let kan gradbøjes". DN savner bl.a. klare regler for beskyttelse mod byggeri, anlæg m.v., der kan være med til at forhindre, at udviklingen kommer til at svække visionerne for nationalparken. Samtidig efterlyser DN, at der kommer mere end én overvågning naturens tilstand mere end én gang hvert sjette år, som oven i købet kun omfatter halvdelen af nationalparken. Der er brug for et særligt måleprogram, for i realiteten har man ifølge DN ellers ingen mulighed for at sikre en "en koordineret og langsigtet udvikling af beskyttelsesværdiern", skriver foreningen.