Lokalpolitik

Mangler penge til drift af ny hal

Kommunen har ikke penge til øget driftstilskud til en ny hal i Brønderslev.

Der er foretaget jordbundsprøver til en ny hal i Brønderslev, men økonomien er stadig ikke på plads. Kommunen har nemlig ikke pengene til et øget driftstilskud. Arkivfoto: Henrik Louis

Der er foretaget jordbundsprøver til en ny hal i Brønderslev, men økonomien er stadig ikke på plads. Kommunen har nemlig ikke pengene til et øget driftstilskud. Arkivfoto: Henrik Louis

Selvom første spadestik snart kan tages til en ny hal ved Brønderslev Hallen, så er der stadig nogle brikker i budgettet, der mangler at falde på plads. Godt nok tyder alt på, at hallen får yderligere 3,5 millioner kroner til at bygge hal 2 for, men det er nu langt fra sikkert, at hallen kan få det ønskede driftstilskud. Kommunen har ikke pengene, og derfor kan foreningslivet i kommunen komme til at skulle spæde til selv. I budgetforslaget for den nye hal er der nemlig indregnet et øget driftstilskud på 900.000 kroner om året. Dermed vil der være et overskud på driften på 580.000 kroner, som skal bruges til at afdrage på det lån, som Brønderslev Hallen skal optage for at kunne finansiere sin del af halbyggeriet. Men da de 900.000 kroner ikke findes i budgettet, vil økonomiudvalget have undersøgt, hvor pengene skal komme fra, inden der bliver taget stilling til sagen. Derfor har udvalget bedt Idrætssamvirket Brønderslev og Fritids- og kulturudvalget om at holde et møde, hvor de skal drøfte behovet for et øget driftstilskud, samt hvordan det kan finansieres. - Det handler om at få en god og konstruktiv dialog om, hvordan vi løser det her. For vi skal have fundet ud af, hvordan vi finder de penge, og hvad vi har råd til. Det her er jo et budgetønske, og det vil jo være skønnere at finde en løsning i løbet af året, i stedet for at sidde med det til budgetforhandlingerne, siger borgmester Mikael Klitgaard (V). Nogle af de ting, som Fritids- og Kulturudvalget og Idrætssamvirket nu skal se på er blandt andet, om det er muligt at kanalisere nogle penge fra Brønderslev-ordningen over til en ny hal i Brønderslev. - Det kan jo være, at man kan se på, om der er steder inden for Idrætssamvirkets budget, hvor der kan bruges lidt færre penge, som så kan bruges til en ny hal i Brønderslev. Eller det kan også være, at Idrætssamvirket kan øge deres indtægter. Og Idrætssamvirket er glade for, at blive taget med på råd, selvom det er svært at se, at der kan findes penge i samvirkets budget, uden at det går ud over andre foreninger, forklarer formand Svend Erik Trudslev. - Vi har en opgave, der skal løses, og vi bidrager gerne med at se på alle mulige løsningsmodeller. Og det er kun et sundhedstegn, at der bliver skabt en dialog omkring det. Men vores udgangspunkt er selvfølgelig, at en ny hal i Brønderslev ikke må stille andre foreninger ringere, siger han. Økonomiudvalget har også bedt forvaltningen om at se på muligheder for en finansiering af driftstilskuddet på 900.000 kroner. Selvom der altså stadig er tvivl om, hvor meget kommunen er i stand til at bidrage med til den daglige drift af den nye hal i Brønderslev, så er det så godt som sikkert, at der bliver afsat yderligere millioner til anlæg. - Vi indstiller, at byrådet tilkendegiver, at det har til hensigt at bruge 3,5 millioner kroner til anlæg i 2010, forklarer Mikael Klitgaard.