Mangler penge til skolerenovering

Saltum Centralskole kan ikke gennemføre renovering som planlagt

SALTUM:Saltum Centralskole har fået bevilget fire millioner kroner til renovering af skolens faciliteter. Men efter arkitekterne har regnet på projektet, viser det sig, at det beløb langt fra er nok. Behovet er nærmere ti millioner kroner. - Der er ikke regnet på det, det er er mere eller mindre tilfældigt tal. Men de fire millioner er som at række tungen ud af vinduet, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V) og sætter nu sin lid til, at et brev til Indenrigsministeriet vil gøre for kommunen at optage et lån for at dække udgifterne. Efter planen skulle renoveringen allerede har været i gang, men står lige nu på stand-by for at finde ud af, hvordan arbejdet skal tilrettelægges ud fra de midler, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. - Vores oprindelige ønske var en renovering med et ønske om, at skolen bliver moderniseret. Det vil sige, at klasselokalerne gennemgående skal være større, der skal være arbejdsrum til lærerne, edb-muligheder og gruppelokaler, siger skoleinspektør Jens Stephansen. Det betyder samtidig, at der forsvinder en række klasseværelser og derfor kræver det en tilbygning for at opnå de nødvendige klasseværelser. Projektet er opdelt i tre faser, en renovering af mellemfløjen, en renovering af sydfløjen og en tilbygning. Men nu er man nødt til at revurdere planen og sandsynligvis dele projektet op i faser. - Min fornemmelse er, at vi nok starter med at renovere den miderste del af skolen og så håbe på, der dukker flere penge op på et senere tidspunkt. Alternativet er, man starter med en tilbygning, men lad os så sige, at der ikke kommer flere penge, så vil vi stå med en hel ny tilbyning, mens der er triste og nedslidte lokaler i den eksisterende bygning, siger Jens Stephansen og understreger, at det endnu ikke er noget afklaret, hvordan man griber situationen an. Vælger skolen at tage fat på at renovere den miderste del bliver der tre klasseværelser mindre, men dem vil man forsøge at etablere på anden vis, siger Jens Stephansen.