Mangler plads efter sygehus

Hospitaler 17. september 2002 08:00

RANUM: Planen er at Ranumhus skal huse sindslidende, der på grund af en behandlingsdom har modtaget psykiatrisk behandling og er færdigbehandlede fra psykiatrisk sygehus. Det er en gruppe, der ofte har været længerevarende indlagt på Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Psykiatriske sygehus og herefter har behov for et socialpsykiatrisk botilbud, der kan varetage deres særlige behov for social støtte og træning. Der er aktuelt syv retspsykiatriske patienter, der er færdigbehandlede eller forventes færdigbehandlet i 2002. Denne gruppe kan ikke rummes i de eksisterende socialpsykiatriske boformer på grund af de fysiske rammers indretning, personalenormering samt personalets uddannelse og er derfor fortsat indlagt på psykiatrisk sygehus. Derudover er en person aktuelt bosat udenfor amtet i en privat boform. Amtets plan er er etablere et botilbud på Ranumhus med ialt 12 pladser til sindslidende med behandlingsdom, hvor de første seks pladser tages i brug med årsskiftet og de efterfølgende seks pladser 1. januar 2004. Den samlede personalenormering er ved seks pladser 15,5 stillinger og 26 stillingere ved 12 pladser. Ved seks pladser er de samlede bruttoudgifter 6.145.000 kr. mens de ved 12 pladser er 9.025.000 kr. Amtsrådet har tidligere i år godkendt, at der arbejdes videre med planerne om at ændre Ranumhus til et socialpsykiatrisk tilbud. Amtets social- og psykiatriudvalg skal behandle sagen på torsdag. Amtet lejer sig ind i bygningerne og giver omkring 800.000 kr. om året i leje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...