EMNER

Mangler salt til kommunale veje

Jammerbugt kommunes saltlagre svinder ind, og der er problemer med at få dem fyldt op. Lige nu er der kun salt til en uges forbrug, hvis det fortsætter med at sne.

Der er kontrakt med en leverandør, der automatisk skulle fylde saltlagrene op i takt med forbruget. På en normal dag med snevejr bruger kommunen 25-30 ton salt. - Vores leverandør har allerede reduceret leverancerne med 30 procent i forhold til kontrakten. Der er varslet en yderligere reduktion på 30 procent fra og med uge 5, fortæller park- og vejchef Jens Ørtoft. Det betyder, at vejene ikke kan saltes i samme omfang som hidtil, hvis der fortsat bliver behov for det. - I yderste konsekvens kan vi blive nødsaget til at skifte til grusning i stedet for saltning. Det giver helt andre problemer på lidt længere sigt. - Det sand, vi så vil benytte, risikerer at blive blæst ud i rabatten allerede når få biler har kørt på vejen. Desuden skal sandet hente hjem igen. Enten forsvinder det ned i kloakkerne og fylder brøndene eller også vokser rabatterne. Jammerbugt Kommune vil i givet fald prioritere, hvor der skal saltes, og hvor der skal spredes grus - Vi vil salte på de større veje som eksempelvis fra Aabybro og frem mod motorvejen, forklarer Jens Ørtoft.