Mangroveskove trues af global opvarmning

Den globale opvarmning kan drukne mere end halvdelen af mangroveskoven på en del af øerne i Stillehavet i løbet af dette århundrede. Klimaændringerne truer fiskebestanden og gør øernes kystlinje langt mere udsat for orkaner og tsunamier, advarer en ny rapport fra FN. Mangrove er sumpskov med ånderødder, der gror i områder med tidevand i tropiske og subtropiske egne på kloden. Disse vækster tjener mange nyttige formål, ikke mindst som bølgebrydere. En bølge mister 75 procent af sin energi, når den pløjer gennem mangroveskov. Den store tsunami i Sydøstasien i 2004 viste, at kyster med intakt mangrove slap mere nådigt fra dræberbølgen end områder, hvor mangroven var hugget om eller gået ud. Ligesom koralrev fungerer mangroven som levested for masser af fiskearter, grenene filtrerer forurenet vand fra kysten og leverer tømmer til de lokale. FN’s Miljøprogram, UNEP, har undersøgt, hvordan højere temperatur og stigende vandstand vil påvirke mangroven i 16 stillehavsnationer. Rapporten udpeger amerikansk Samoa, Fiji, Tuvalu og Mikronesien som de øriger, der bliver hårdest ramt. Generelt kan 13 procent af mangroven i regionen frygtes at forsvinde. UNEP anslår, at mangroveskove leverer samfundsydelser for gennemsnitlig 900.000 dollar (5,4 mio. kr.) pr. kvadratkilometer. Især rejefiskeri for mange millioner dollar er i fare, hvis mangroven forsvinder. FN opfordrer til at begrænse forureningen i kystområder for at holde mangroven sund og modstandsdygtig over for højere vandstand. Forskere anser afbrændingen af de fossile brændsler kul, olie og gas som skyldige i den voksende mængde kultveilte (CO2) i atmosfæren. Den lægger et varmeskjold rundt om Jorden, der får gletsjere og iskapper til at smelte og vandet i verdenshavene til at udvide sig. Den globale opvarmning ventes også at føre til mere ekstremt vejr, bl.a. stærkere cykloner i Stillehavet. Ifølge rapporten har verden allerede mistet halvdelen af den mangrove, der fandtes i år 1900, fordi træerne er blevet fældet for at give plads til udviklingen. Industrilandene må opfylde deres løfter i klimaprotokollen fra Kyoto 2008-2012 som et første trin henimod langt mere omfattende CO2-reduktioner, siger Achim Steiner, UNEP’s generaldirektør, i en kommentar til rapporten. /ritzau/