Lokalpolitik

Manko på 11,7 mio. kr. i budget 2006

Chefgruppe på rådhuset laver katalog over mulige besparelser og merindtægter

FJERRITSLEV:Der venter forvaltningscheferne på rådhuset en svær opgave. Der er en manko på 11,7 mio. kroner for at det adminstrativt udarbejdede budget for 2006 hænger sammen - og hele 40,3 mio. kroner for perioden 2006-2009. Det bliver chefgruppen, der i de første uger af august skal udarbejde et katalog til politikerne over mulige besparelser eller merindtægter. - Den store manko overrasker mig meget. Jeg havde ikke ventet, at der ville mangle så mange penge i, at der var skabt balance mellem de kommunale indtægter og udgifter, forklarer borgmester Otto Kjær Larsen (V). Mindre bloktilskud Fjerritslev Kommune får i 2006 et mindre bloktilskud fra staten end ventet. Dette er medvirkende til den store manko. - Chefgruppen skal lave kataloget, så det er færdigt inden byrådets budgetseminar, der holdes 24.-25. august i Slettestrand. Forslagene skal være konkrete og være ledsaget af en kort begrundelse, så vi politikere får den nødvendige baggrund for at kunne prioritere. Kataloget vil blive færdigt så sent i forhold til budgetseminaret, at der ikke bliver tid til at behandle indeholdet i de faste udvalg. Serviceforringelser Otto Kjær Larsen gør opmærksom på, at chefgruppen får til opgave at prioritere de områder, hvor Fjerritslev Kommune ligger over gennemsnittet for de øvrige kommuner i den kommende Jammerbugt Kommune og/eller over landsgennemsnittet. - Der skal sættes fokus på både indtægterne og udgifterne. Det kan også være nødvendigt at se på de områder, hvor vi har et højere serviceniveau end vore kommende tre sammenlægningskommuner. - Her kan vi sandsynligvis tåle et forsigt tryk i nedadgående retning, mener Otto Kjær Larsen. Den relative besparelse fordelt på udvalgene kan ifølge borgmesteren eksempelvis tage udgangspunkt i den samme fordelingsnøgle, der blev anvendt ved budgetlægning for 2005. Dengang medførte det en fordeling med 3,6 procent på Teknik- og Miljøudvalget, 34,4 procent på Social- og Arbejdsmarkedudvalget, 48,2 procent på Børne- og Kulturudvalget samt 13,8 procent på Økonomiudvalget. - Jeg kender på nuværende tidspunkt ikke de kommende udgifter til eksempelvis bredbåndsforbindelser til institutionerne og telefoni i forbindelse med kommunesammenlægningen. Derfor skal økonomiudvalget tirsdag drøfte budgetspørgsmålet for disse områder, fortæller Otto Kjær Larsen.