Lokalpolitik

Manko på 85 millioner

HADSUND:Et hul på 85 millioner kroner. Sådan tegnede budgettet, da byrådet mødtes til det indledende budgetseminar efter sommerferien. En ønskeliste med dertil hørende udgifter på 38,3 millioner kroner i 2004 samt i overslagsårene 2005-2007, sammenholdt med en fremskrivning af budgettet for 2002 betød, at kommunen manglede 85 millioner kroner over de næste fire år. - Det tal fik nok et par stykker af de ærede byrådsmedlemmer til at falde lidt ned af stolen, mindes Karl Christensen. I løbet af budgetseminaret aflivede byrådet ønsker og fandt besparelser for sammenlagt 32 millioner kroner, og udvalgene har siden fundet yderligere besparelser på 8,7 millioner kroner. Stadig set over en fire-årig periode. Yderligere knap 20 millioner kroner hentes efter socialdemokraternes forslag i kommunekassen, der ved udgangen af 2003 ventes at bugne med knap 40 millioner kroner, og som et enigt økonomiudvalg mener, generelt bør indeholde omkring 20. Skattestigningen på en halv procent svarer til en årlig merindtægt for kommunen på omkring seks millioner kroner, og omregnet over fire år lukker den lige akkurat hullet op til de 85 millioner.