Fjerritslev

Manstrup-sag skal vurderes igen

Klageråd mener der er sket for voldsom reduktion i aflastningstimer

FJERRITSLEV:Margit og Aage Pedersen i Manstrup får nu deres sag om tildelingen af aflastningstimer taget op i Fjerritslev Kommunes socialudvalg igen. Det sker på et møde 18. oktober. Parret har klaget til Klagerådet over, at aflastningtimerne til Aage Pedersen er skåret ned fra 16 til 4 timer, til trods for at hans handicappede kone ikke har fået det bedre, tværtimod. Aage Pedersen har selv brug for motion for at holde sin ledsygdom i skak. Da hans kone ikke kan være alene, er han helt afhængig af de tildelte aflastningstimer. - Vi har fået at vide af Klagerådet, at man sender vores sag tilbage til socialudvalget med en opfordring om at forbedre tilbuddet til os, siger Aage Pedersen. - Klagerådet mener, at nedskæringen i antallet af timer er for stor en reduktion, tilføjer han. Denne del af afgørelsen fra rådet er Aage Pedersen tilfreds med, men han havde også klaget over, at grundlaget for vurderingen af familiens behov er fire år gamle lægeerklæringer. Og dette spørgsmål har Klagerådet ikke taget stilling til, oplyser Aage Pedersen. - Jeg mener ikke, en sag er ordentligt belyst, når man bruger så gamle erklæringer. De viser jo ikke den aktuelle tilstand, som han siger. - Det spørgsmål vil jeg gå videre med, hvis ikke socialudvalget beslutter, at der skal indhentes nye lægeerklæringer. Men nu afventer vi foreløbig resultatet af udvalgets møde den 18. Klagerådet, der behandler klager over tildeling af kommunale ydelser til ældre og handicappede, holder lukkede møder. Medlemmerne må ikke udtale sig om sagerne, og referaterne er ikke offentligt tilgængelige.