Lokalpolitik

Manual for livet på landet

Det første udkast til kommunens nye landdistriktspolitik er fyldt med helt konkrete bud på ting, der skal gøres

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

CIRKA HALVDELEN af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune bor uden for de fire hovedbyer. Det er dem, der nu er lavet en særlig politik for. Arkivfoto

Bedre legepladser, større trafiksikkerhed, en strategi for nedslidte huse og tomme landbrugsbygninger, nye it-løsninger målrettet livet på landet, kortlægning af stier og nye netværk mellem lokale kunsthåndværkere. Det er nogle af de meget konkrete målsætninger, som man kan finde i den nye landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Det første udkast ligger nu klar til at blive sendt ud i høring. Det er kommunens landdistriktsinnovator Jakob Christensen, der har ført pennen og samlet de mange ideer, der er kommet frem på blandt andet borgermøder, sammen. Landsbyudvalget havde de 16 sider til gennemsyn forleden, og formand Asger Andersen (S) erklærer sig godt tilfreds. - Der er selvfølgelig nogle smårettelser hist og pist. Men det er vigtigt for os, at udkastet sendes ud i rå form, så det er tydeligt, at politikken ikke er færdig, men er til diskussion. Når vi sender den ud, vil vi også rette nogle spørgsmål til borgerne, som for eksempel: "Hvad gør vi ved de faldefærdige huse?" og "Skal vi have CO2-neutrale landsbyer?" Det gør vi for at få så mange synspunkter som muligt ind i høringsfasen, så landdistriktspolitikken kommer til at relatere sig til borgerne. Det skal ikke bare blive noget papir, der står henne på hylden, siger han. Selv er han overbevist om, at det heller ikke bliver tilfældet. - Jeg tror, at den kommer til at betyde rigtig meget for sammenhængskraften i Vesthimmerlands Kommune. Cirka halvdelen af kommunens befolkning bor på landet, og jeg mener, at landdistrikterne fortjener stor ros for, at de allerede i høj grad har været med til at binde kommunen sammen. Der har ikke været nogen sognekrig. Hvis der har været noget i den stil, så er det snarere mellem hovedbyerne, mener Asger Andersen. I udkastet til den nye landdistriktspolitik går man ikke ind og siger, at der ikke må lukkes skoler i landsbyerne, selv om alle erkender, at en skole er et vigtigt kulturelt mødested. I stedet står der for eksempel: "Vi (underforstået Vesthimmerlands Kommunes byråd, red.) vil i forlængelse af skolestrukturredegørelsen opstille en model for, hvordan vi kan hjælpe det pågældende lokalsamfund til en ny identitet efter en eventuel skolelukning. Disse lokalsamfund vil være særligt prioriterede i arbejdet med at udarbejde udviklingsplaner." Et andet sted står der, at kommunen skal tænke på strukturen i den kollektive transport, som skal samle kommunen, så vidt det nu kan lade sig gøre med de midler, man har til rådighed. - Landdistriktspolitikken bestemmer ikke over økonomien. Men omvendt er der ingen grund til at lave en politik, hvis ikke den skal udstikke nogle retningslinjer. Det er et udtryk for positiv opmærksomhed over for landdistrikterne. Hvis man slet ikke havde nogen politik, så ville udviklingen blive mere tilfældig, mener Asger Andersen. Udkastet til en ny landdistriktspolitik vil snart blive sendt ud til kommunens 43 landsbyer og vil også kunne læses på nettet. Sidste frist for at komme med ideer og kommentarer til oplægget er 1. marts.