Mareridtsagtig voldtægtssag genoprulles i landsretten

KØBENHAVN:Der er gået to et halvt år, siden en 25-årig kvinde under en julefrokost havde sex med fem nedrivningsarbejdere. I dag begynder ankesagen ved Østre Landsret, hvor sagens detaljer endnu en gang skal endevendes i forsøget på at fastslå, om kvinden frivilligt var sammen med mændene, eller om hun blev tvunget. De fem mænd blev frifundet i januar i år. Retten mente ikke, at det var bevist, at kvinden blev truet til at have sex med arbejderne i en baggård på Nørrebro i København. Vidneudsagn fra en tidligere veninde var dengang med til at gennemhulle kvindens troværdighed. Veninden fortalte i retten, at kvinden over for hende havde tilstået, at hun havde været sammen med mændene, og at det nok havde været "lidt dumt". Men det var ikke en klokkeklar frifindelse. En af de tre dommere fandt det således mest sandsynligt, at kvinden ufrivilligt var blevet midtpunkt for mændenes seksuelle udskejelser. Siden sagen blev afsluttet ved byretten, er en af de fem mænd blevet dømt for medvirken i forbindelse med sagen om en kun 15-årig pige, der i en villa i Silkeborg blev udsat for tre mænds voldtægt. Frifindelsen i den københavnske sag satte dengang skub i en debat om, hvorvidt det burde være muligt at dømme mænd for "uagtsom voldtægt", så man også kan ramme dem, der ikke forstår, at kvinden har sex med dem mod sin vilje. Ideen blev bragt på banen af juraeksperten Vagn Greve og formanden for Folketingets Retsudvalg, Anne Baastrup (SF), stillede sig umiddelbart positiv over for forslaget. Bliver de fem nedrivningsarbejdere også frifundet ved landsretten, vil det uden tvivl genoplive diskussionen. /ritzau/