Socialforsorg

Marginalisering ikke stigende

Kære Inger Rieland Bendiksen. Tak for dit åbne brev (1.12.), hvor du udtrykker bekymring

SAMFUND:Kære Inger Rieland Bendiksen. Tak for dit åbne brev (1.12.), hvor du udtrykker bekymring for, om vi i Danmark oplever en stigende marginalisering af kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Jeg kan fortælle dig, at det heldigvis ikke er tilfældet. Tværtimod. I løbet af de seneste tre år er antallet af de svageste kontanthjælpsmodtagere faldet med 30 pct., og ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kommer flere og flere af de svageste ledige i gang igen. I det hele taget har vi i Danmark den laveste ledighed i 25 år og aldrig har der været flere i arbejde end i dag. Hvilket jeg mener, er noget af det mest lighedsskabende, der findes. Vi har i regeringen vores blik stift rettet mod at forbedre integrationen, give børnene bedre skolegang og hjælpe de udsatte som for eksempel hjemløse til et bedre liv. Målet er at de kulturelle og sociale kløfter bliver mindre. Det er godt for den enkelte og det styrker den sociale sammenhængskraft i Danmark. Der er dog stadig steder, hvor vi skal blive bedre til at hjælpe. Det drejer sig for eksempel om lejere, som sættes på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Jeg vil derfor gøre det lettere for kommunerne at hjælpe, når en borger ikke betaler sin husleje. Og ikke mindst vil jeg give mulighed for at gribe hurtigt ind, så man i langt færre tilfælde kommer så langt, at mennesker havner på gaden. Jeg tror, vi er enige om, at vi i Danmark skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Men når du skriver, at kontanthjælpen skal sættes op, må jeg konstatere at vi er uenige om, hvordan vi bedst hjælper de mennesker, som er på overførselsindkomst. Jeg har altid ment, at det skal kunne betale sig at arbejde. Før indførelsen af kontanthjælpsloftet hang mange mennesker fast i kontanthjælpssystemet ¿ en situation, som påvirker både ægtefælle og børn i familien. Vi har nu vendt den udvikling, og jeg kan med glæde konstatere, at stadigt flere kontanthjælpsmodtagere forlader livet på overførselsindkomst og træder ind på arbejdsmarkedet. Til glæde for den enkelte og til gavn for sammenhængkraften i det danske samfund.