EMNER

Mariager Fjord skal få det bedre

FJORDEN:Under overskriften ”Mariager Fjord får det ikke ringere” skriver Jens Kirk (V), fødevarepolitisk ordfører for landbrug og fiskeri, at den nye husdyrlov lægger op til en helt ny type miljøvurdering. For os, der bor i Mariagerfjord kommune, er det vigtigt, at Mariager Fjord får det bedre. Vi har tit nok oplevet, at vores dejlige fjord er blevet ramt af iltsvind, der har medført plante- og fiskedød. Uden at jeg vil give den intensive dyrkning af landbrugsjorden og det store husdyrhold i vores kommune hele skylden for fjordens tilstand, vil jeg dog betvivle, at et endnu større husdyrhold ikke vil belaste fjorden yderligere. Jens Kirk beskylder også i læserbrevet borgerne omkring Mariager Fjord for at råbe op for at fremme bestemte ting. I den forbindelse nævnes placeringen af en golfbane mellem Hobro og Valsgaard. Efter Jens Kirks mening er banen placeret fuldstændig forkert og har alle de fejl, en golfbane kan have. Jeg synes, det er utilstedeligt at en politiker, der kommer fra en helt anden egn af Danmark, på en usaglig måde blander sig i, hvilken placering en gruppe borgere sammen med kommunen vælger til en golfbane. Jeg tror, mange borgere i Mariagerfjord Kommune kunne tænke sig at vide, om det er Venstres politik, Jens Kirk giver udtryk for.