Hospitaler

Mariager vil beholde Hobro Sygehus

SYGEHUS:På generalforsamlingen for Socialdemokraterne i Mariager 14. marts blev følgende udtalelse vedtaget: Socialdemokraterne i Mariager vil kæmpe for at bevare Hobro Sygehus. Da vi for godt to år siden ved en afstemning tog stilling til, at vort fremtidige tilhørsforhold skulle være Region Nord, var sygehuset i Hobro et vigtigt argument i denne beslutning. Derfor kan vi ikke acceptere, at vi nu har risiko for at sygehuset nedlægges. Hvis det mod vores forventning bliver en realitet, vil mange borgere i vores område benytte sig af det frie sygehusvalg og søge Randers Centralsygehus. Dette vil selvsagt medføre en betydelig belastning af Region Nords økonomi – men være en særdeles menneskelig handling.