Mariagerfjord gør klar til klimaskift

Kommunen vil forebygge, tilpasse sig og gerne udnytte at vandene stiger og varmen tager til

Bordet fanger, og nu må Mariagerfjord Kommune gøre en aktiv indsats for at leve op aftalen som klimakommune, her underskrevet af borgmester H.C.Maarup og DN-præsident Ella Maria Bisschop-Larsen. Med på billedet er også fra venstre DN-folkene Kaj Edlu

Bordet fanger, og nu må Mariagerfjord Kommune gøre en aktiv indsats for at leve op aftalen som klimakommune, her underskrevet af borgmester H.C.Maarup og DN-præsident Ella Maria Bisschop-Larsen. Med på billedet er også fra venstre DN-folkene Kaj Edlu

Mariagerfjord Byråd har vedtaget en klimastrategi med forbehold både for temperaturstigning og højre vandstand. Startegien går ud på, at vi både skal tilpasse os de nye vilkår og gøre en indsats for, at det ikke bliver værre. Målet er som aftalt i EU at reducere udledning af drivhusgasser med 20 pct. fra 2007 til 2020, øge andelen af vedvarende energi med 20 pct. i samme periode med øget udnyttelse af vind, brint, biogas, affald, jord- og solvarme og måske helt nye teknologier. Kommunen er i forvejen lidt fremme i energivognen med brint og vindmøller. I strategien taler man om at udvikle kommunen som eksperimentarium for nye klima- og energiløsninger. og hvordan man rent praktisk skal gribe tingene an, vil blive diskuteret på et klimatopmøde i det nye år med deltagelse af virksomhedsledere, politikere, foreninger og interesserede borgere. Ideer fra Mariagerfjord Erhvervsråd, virksomhederne Energy Tech Consult og Kloakdokteren vil indgå i planen for, hvad man konkret skal foretage sig.