Mariagerfjord Klimakommune

Energiforbruget i offentlige bygninger, eksempelvis kommunekontoret på Nordre Kajgade i Hobro, skal begrænses. ARKIVFOTO

Energiforbruget i offentlige bygninger, eksempelvis kommunekontoret på Nordre Kajgade i Hobro, skal begrænses. ARKIVFOTO

MARIAGERFJORD:Sig nærmer tiden, hvor Mariagerfjord Klimakommune kan blive en realitet. Efter planerne underskriver kommunen og Danmarks Naturfredningsforening den klimakommunale manifestation 2. december. Som initiativtager forsøger DN at indgå lignende aftaler andre steder i landet. Lige nu har 17 danske kommuner med borgmesterundersrkfit forpligtet sig til at reducere det årlige CO2-forbrug på to eller tre procent frem mod 2025. Endnu større reduktioner er i sagens natur velkomne. Målet opnåes ved at begrænse energiforbruget i offentlige bygninger, sådan som Mariagerfjord netop har taget hul på. Her vil man konkret sænke forbruget med fem procent i løbet af de nærmeste fem år. Den klima-uvenlige CO2-udledning i kommunale bygninger skal gerne begrænses med otte procent over en kort årrække. Andre elementer som energirigtige indkøb og inddragelse af vedvarende energi i forbindelse med varmeplanlægning indgår også i klimaaftalen.