EMNER

MARIAGERFJORD Seks parter om hospice

{ Planerne om et hospice i Hadsund får nu opbakning af Hjerteforeningen, Dansk Sundhedsinstitut, Aalborg Universitet og Sundheds CVU Nordjylland, og selv om de ikke bidrager økonomisk vurderer de oprindelige initiativtagere, Mariagerfjord Kommune og Stinne og Martinus Sørensens Fond, opbakningen som væsentlig. - Det er et vigtigt signal, at en bred kreds af eksperter bakker op og tilkendegiver, at der er et behov for vores tilbud, siger projektkoordinator Ole Bang. Det nye hospice, der ventes klar i 2009, skal specialisere sig i patienter med hjerte- eller lungesygdom.