Mariagerfjord

Mariagerfjord som idrætskommune

En ny folkeoplysningspolitik er Mariagerfjord Kommunes første skridt på vejen mod en drøm

I 2011 blev der afholdt DGI festival i Hobro. Nu går kommunen efter at blive årets idrætskommune - ikke i år, men i løbet af tre - fem år. Arkivfoto: Martin Damgård

I 2011 blev der afholdt DGI festival i Hobro. Nu går kommunen efter at blive årets idrætskommune - ikke i år, men i løbet af tre - fem år. Arkivfoto: Martin Damgård

Årets idrætskommune - det lyder som en ærefuld pris, men æren er ikke årsagen til, at Mariagerfjord Kommune har besluttet sig for målrettet at gå efter at opnå den fine titel i løbet af tre - fem år. - Vi gør det, fordi vi vil gøre noget for idrætten. Det at blive årets idrætskommune er mere en proces end et mål, siger Jørgen Pontoppidan, der er formand for kommunes udvalg for kultur og fritid. Udvalget tog på deres sidste møde beslutningen om, at der skal arbejdes videre med ideen, og det bliver kommunens fritids- og idrætskonsulent Pia Leth Førby, som primært kommer til at arbejde med opgaven. Der er ikke lagt noget budget for, hvad det kan og må koste. - Økonomien kan vi snakke om, når vi kender behovet, siger Pia Leth Førby. Behovet vil først være kendt, når folkeoplysningspolitikken er på plads 1. januar 2013.