Afholdt fagchef slipper tøjlerne i fjordkommunen

Natur- og miljøchef Jørgen Ussing glæder sig til, at han nu selv får mere tid til at dyrke friluftslivet

65-årige Jørgen Ussing er et særdeles kendt og vellidt menneske i Mariagerfjord Kommune og blandt samarbejdspartnere. Ved årsskiftet går han på pension, men fortsætter dog en lille stund endnu som konsulent i fjordkommunen.  Foto: Mariagerfjord Kommune

65-årige Jørgen Ussing er et særdeles kendt og vellidt menneske i Mariagerfjord Kommune og blandt samarbejdspartnere. Ved årsskiftet går han på pension, men fortsætter dog en lille stund endnu som konsulent i fjordkommunen. Foto: Mariagerfjord Kommune

Når 2021 rinder ud, siger Jørgen Ussing samtidig farvel til tjansen som chef for fagenheden Natur og Miljø i Mariagerfjord Kommune - og goddag til et nyt liv som pensionist.

Han kommer ikke til at savne det travle kontorliv og en indbakke, der bugner af mails, men det bliver nu alligevel vemodigt at vinke farvel til de spændende opgaver og de mange gode kolleger og samarbejdspartnere, medgiver den nu afgående natur- og miljøchef, som med årene er blevet lidt af en institution i fjordkommunen - især på rådhuset i Arden, hvor han har haft sin daglige gang.

Allerede fra barnsben var Jørgen Ussing ivrig for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Som 12-årig gik han med regninger i sin fars tømmerhandel i Aalborg. Derefter løb han med aviser, og i ungdomsårene udstoppede han sågar fugle og uddannede sig som konservator ved siden af skolearbejdet og avisbudstjansen.

I 1981 blev Jørgen Ussing uddannet skov og landskabsingeniør og fik en stilling som skovfoged-assistent i en stor privatskov på Sjælland.

Arbejdet lå langt fra hjembyen Aalborg, men en kvinde trak ham dengang mod den østlige del af kongeriget.

I 1983 gik det atter mod hjemlige himmelstrøg.

Jørgen Ussing blev skovfoged i Lounkær og Visborgaard skovdistrikter ved Hadsund og bestred jobbet i ikke mindre end 16 år.

Med tiden fik han dog færre og færre medarbejdere og flere og flere maskiner at bestyre, og derfor var det tid til at søge nye græsgange.

Skønt Jørgen Ussing elsker skoven, ville han nemlig også arbejde med mennesker.

I 1999 løb Jørgen med stillingen som chef for driftsafdelingen i Naturkontoret i det daværende Nordjyllands Amt.

Her fik han hurtigt et stort ansvar med at danne en ny afdeling med selvstyrende teams og velfungerende samarbejde på tværs.

- Det var en fed tid på amtet, erindrer Jørgen, men de fede tider fik en ende, da kommunalreformen tog livet af de danske amter.

Atter måtte Jørgen Ussing rykke teltpælene op, og turen gik nu til Arden, som også blev endestationen for Jørgens arbejdsliv.

Han begyndte i marts 2006 som Teknik- og Miljø-forvaltningschef i den daværende Arden Kommune for at ende som fagchef for Natur og Miljø i Mariagerfjord Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007.

Bæredygtighed i fokus

Ved kommunesammenlægningen blev Jørgen Ussing chef for en skønsom blanding af amts- og kommunefolk.

- Det var en spændende rejse med stort fokus på at matche de to grupper af medarbejdere, mindes han.

Jørgen Ussing har altid forsøgt at strukturere sit arbejde på forhånd, men har samtidig også altid være bevidst om, at der vil komme ændringer undervejs. En stil, han har lært at omfavne særligt med sin NLP-uddannelse i 2005 - en psykologisk metode til personlig udvikling og forandring.

- Jeg har altid forsøgt at tegne vejen, så der bliver en klar retning. Men jeg arbejder jo først og fremmest med mennesker og vores fælles natur, så der vil komme ændringer undervejs. Det er både fantastisk og frustrerende, og nok allermest nødvendigt. For beslutninger skal være økologiske, som jeg kalder det. Det betyder, at de skal være bæredygtige for at holde. Det bliver de ved, at man lytter, omstiller sig og finder nye veje, siger Jørgen Ussing.

Gennem årene er det blevet til mange bæredygtige beslutninger i Jørgens Ussings arbejdsliv.

I Mariagerfjord Kommune er han blandt andet stolt af, at forvaltningen har løftet kommunen fra en almindelig lille nordjysk kommune til en ”sværvægter inden for natur og miljø, som har respekt rundt om i hele landet og som tiltrækker seriøse ansøgere til det nordjyske”.

Det betyder også, at kommunens virksomheder har stor respekt for - og udtrykker anerkendelse af - den faglighed og dygtighed, som de møder på området i Mariagerfjord Kommune.

Jørgen Ussing er samtidig stolt af, at forvaltningen altid har haft mod til at tage de rigtige og nødvendige ”kampe” for naturen og miljøet, også når der er kommet hastelovgivninger fra staten, som ikke altid har været gennemtænkte, og som derfor har gjort arbejdet ekstra udfordrende.

Jørgen Ussing vurderer selv, at Natur og Miljø-forvaltningen er lykkedes med at rådgive og vejlede politikerne i Mariagerfjord Kommune, så de altid har været i stand til at tage de for dem rigtige - og indimellem svære - valg på området.

- Vi lykkes jo ikke altid, men alle vores gode løsninger er kommet af at lytte og se samtidig.

- Når vi kombinerer, hvad politikerne vil, hvad samarbejdspartnere kan bidrage med, og hvad vi selv kan bære, så giver det værdi for kommunens borgere, vores samarbejdspartnere, politikerne og ikke mindst os selv, fremhæver Jørgen Ussing.

En kulturbærer

Allermest stolt er Jørgen Ussing over, at det i Arden er lykkedes at skabe en værdibaseret kultur i forvaltningen, så medarbejderne ved, at der er tillid og plads til, at de kan udfolde deres kreativitet.

- Jeg har altid haft fantastiske ledere og medarbejdere, som er villige til at finde nye veje, når der er brug for det.

- Jeg er sikker på, at vi har skabt den tillid ved at have stort og vedholdende fokus på vores værdisæt. Det har simpelthen været bærende for os og arbejdsglæden, siger Jørgen Ussing.

Jørgen Ussing og medarbejderne udformede i 2009 et fælles værdisæt, som løbende bliver taget op og trykprøvet i forhold til virkeligheden.

Jørgen Ussing er overbevist om, at alle i forvaltningen kender de fem værdier: Tillid, ordentlighed, faglighed, tryghed og humor.

De bliver i hvert fald ivrigt brugt i forbindelse med teambuilding, opgavemøder og også når de svære samtaler skal tages.

- Nærvær er det vigtigste i ledelse. Her har jeg brugt værdierne til at fortælle, hvordan vi i Natur og Miljø bringer os selv i spil med ærlighed og respekt. Det virker og er motiverende for mine medarbejdere, og det er jeg så stolt af.

- Det handler om, at vi skal være der for hinanden og også være trygge nok til at finde den gode stemning og smilet frem, når tingene er svære. Det er der en enorm anerkendelse i, vurderer Jørgen Ussing.

Jørgen Ussing har generelt altid bestræbt sig på at være der for sine medarbejdere og har ofte før end andre kunnet fornemme, hvis noget er galt.

Dog har det sommetider været svært at finde nærvær og smil frem. Når triste livsvilkår har ramt direkte ned i medarbejderstaben ved alvorlig sygdom eller pludselige dødsfald - og hvis det så oveni købet har skullet håndteres på en skærm midt i en corona-tid, har det været ekstra vanskeligt.

- I sådanne situationer må vi bare finde ud af at være der for hinanden, så godt som vi kan, noterer Jørgen Ussing.

Tid til friluftsliv

Jørgen Ussing konkluderer sammenfattende, at han ”har haft mange gode år, hvor han har fået alle de udfordringer, han overhovedet kunne ønske.

- Men jeg ved også, at der er et liv efter arbejdsmarkedet, og derfor traf jeg også beslutningen om at stoppe nu, inden jeg skulle til at forholde mig til nye politiske sammenhænge, siger han.

Som pensionist vil Jørgen Ussing bl. a. koncentrere sig om at passe sin lille skov, som ligger klods op ad hjemmet i Skelund, hvor han bor med sin kone og to heste.

Skoven er blevet forsømt på det seneste, så den skal passes og plejes efter alle kunstens regler.

Jørgen Ussing vil også gerne være noget mere for sine børn og svigerbørn og de fem børnebørn, som han indtil videre er blevet beriget med.

Han har endnu ikke kunnet træde til, når de er blevet syge og har skullet passes, da arbejdskalenderen altid har været fyldt op.

Jørgen Using ser desuden frem til at bruge mere tid på hesteryg, jagt, havkajak og fisketure.

- Jeg har nok mest af alt været en arbejdshest, og derfor er der mange andre glæder, jeg har skubbet til side gennem årene.

- Det er ikke noget, jeg fortryder, blot noget jeg har lært af. Særligt derfor ser jeg nu frem til at kunne definere min egen tid, selvom jeg vil savne en masse menneskelige relationer, siger han.

En lille stund endnu vil Jørgen Ussing fortsætte som konsulent i Mariagerfjord Kommune, så han er med til at sikre en god overgang til det område, han har stået i spidsen for i de sidste 15 år.

Direktør for området, Torben Ladefoged, er glad for, at Jørgen Ussing hænger på lidt endnu.

- Det er jo en kæmpe kapacitet, der stopper hos os. Jørgen er en fantastisk og populær chef, som altid har været i top med trivsel i organisationen på trods af, at han driver meget travle områder.

- Jørgen kan være stolt af det, han efterlader, og alt det han har betydet for kommunen og sine medarbejdere, fremhæver Torben Ladefoged.

Ifølge Torben Ladefoged vil Jørgen Ussing aldrig kunne erstattes 1:1, og det er nu heller ikke meningen.

1. januar 2022 bliver Jørgens fagenhed Natur og Miljø fusioneret med Teknik og Byg og bliver til den nye fagenhed, Teknik og Miljø, hvor Jørgen Ussings gode chefkollega Lars Højmark tager tøjlerne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.