Lokalpolitik

Mariagerfjord

HOBRO I DAG 19.30 Hobro Bibliotek. Foredrag om Johannes V. Jensens digte, Folkeuniversitet Mariagerfjord og biblioteket. FILMTEATRET 18 Guldhornene. 18 Ratatouille. 19.45 Knocked Up. 20 Rush Hour 3. I MORGEN 10 Borgmesterkontoret. Salg af byggegrunde i Mariager. 19 Hobro Idrætscenter. Hobro firmaidræt har prøveskydning. 19 Hvilsom Skole. Generalforsamling i Foreningen for bevarelse af Hvilsom LBO. 19 Nordre Skole. Duelighedsbevis i sejlads, AOF. FILMTEATRET 10 BabyBio: Knocked Up. 18 Guldhornene. 18 Ratatouille. 19.45 Knocked Up. 20 Rush Hour 3. MARIAGER I DAG 19.30 Sognegården Mariager. Foredrag om requiets historie. I MORGEN 17 Børnehaven Krudtuglen. Generalforsamling i den selvejende institution. ARDEN I DAG 14 Solgårdscentret. Banko. 17 Stabelpladsen. Jar Arden Trim løber tur - med træner. I MORGEN 10 og 14 Rosengårdscentret. Bogcafé i Oue. 14.15 Valsgaard Skole. Bogcafé i Valsgaards mediatek. 15.30 Solgårdscentret. Arne Sørensen indleder kursus i husflid og møbelreparation. 17 Rostrup Kirke. Syng dansk eftermiddag med kor og publikum. 19 Kulturhuset, Arden. Historisk aften om Struense og Chr. 7. 19.30 Rostrup Kro. Generalforsamling i Rostrup Varmeværk. 19.30 Storarden Kirke. Syng dansk aften - fra salmebogen. HADSUND I DAG 19 Hadsund Kulturcenter. Syng og spil dansk-aften, Østhimmerlands Grænseforening mfl. 19 Skelund Skole. Borgermøde om skolen og byens fremtid. 19 Værestedet, Tinggade. Opstartsmøde for forældregruppe til ADHD-børn. HADSUND BIO 1+2 18 Tryllefløjten. 19 En mand kommer hjem. I MORGEN 19 Hadsund Rådhus. Byrådsmøde. HADSUND BIO 1+2 18 Tryllefløjten. 19 En mand kommer hjem.