Mariagerfjord

HOBRO I DAG 13 Hobro Medborgerhus. Bankospil, 3F Efterløns- og pensionistklub. 13.30 Biecentret. Two-Step underholder, Bie Centret. 14 Døstrup Ældrecenter. Vagn Refsgård fortæller erindringer. 14 Hobro Bibliotek. Foredrag om Hans Kirks forfatterskab, Studiekredsen. FILMTEATRET 18 og 20 Superbad. 20 A Mighty Heart. I MORGEN 14 Behandlingscentret Østerskoven. Åbent hus. 19 Plejecentret Solgaven. Møde om oprettelse af støttekreds, frivillige og ledelse ved Solgaven. 19 Theater Restauranten. Havemøde om pæoner og dagliljer, Mariagerfjord Havekreds. FILMTEATRET 18 og 20 Superbad. 20 A Mighty Heart. MARIAGER I DAG 10 Danmarks Saltcenter. Oplevelsescenter om råstoffet salt. 19 Assens Hallen. Borgermøde om Assens Skoles fremtid, skolebestyrelsen og foreninger. I MORGEN 10 Danmarks Saltcenter. Oplevelsescenter om råstoffet salt. 19.30 Sognegården Mariager. Højskoleaften med Bjarne L. Henriksen. ARDEN I DAG 10 Graverhuset Rold. Gåtur med De Glade Vandrere. 17 Stabelpladsen. Jar Arden Trim løber tur uden træner. 19.30 Tinghøj Idrætscenter. Banko med DI 46. Til og med 31. dec. I MORGEN 9.30 Krumtappens Hus, Skolekrogen 1. Stavgang med Sund By. 10 Arden Hallerne. Bevægelse og samvær for ældre. 10 Kulturhuset, Arden. Stolemotion. 14 Krumtappens Hus, Skolekrogen 1. Tirsdagsklubben. 19.30 Kulturhuset, Arden. Generalforsamling i Astrup Kraftvarmeværk. 19.30 Valsgaard Forsamlingshus. Banko med Valsgaard Foredragsforening. HADSUND I DAG 12 Restaurant Havkatten. Generalforsamling, Als-Øster Hurup Pensionistforening. 15 Den Bette Skole, Skelund. De frie skolers start i Danmark. Foredrag Poul Erik Uttrup. HADSUND BIO 1+2 19 En mand kommer hjem. 19 The dark is rising. I MORGEN 19 Hadsund Kulturcenter. Møde om oprettelse af hjertecafé. Hjerteforeningen. 19.30 Als Kro. Generalforsamling, Als Borgerforening. HADSUND BIO 1+2 19 En mand kommer hjem. 19 The dark is rising.