DN afventer spændt omstridte fredninger

Kielstrup Sø-fredningen og Kridtgraven i Dania svæver stadig i det uvisse - lodsejere er imod fredninger, som naturfredningsforening har rejst

Fredningen af Kielstrup Sø (midt i billedet) er stadig uafklaret. Kommunen har anket Fredningsnævnets afgørelse. Arkivfoto

Fredningen af Kielstrup Sø (midt i billedet) er stadig uafklaret. Kommunen har anket Fredningsnævnets afgørelse. Arkivfoto

Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord afventer spændt udfaldet af to fredningssager; Bakkelandet ved Kielstrup Sø og Kridtgraven i Dania, som er omstridte. Både lodsejere og kommune stritter imod dem. Det fremgik af generalforsamlingen i DN Mariagerfjord i Hadsund for nylig.

Kielstrup Sø-fredningen er blevet til på initiativ af DN, som ønsker at give offentligheden bedre adgang til området via stiforløb, fortalte formand Kaj Edlund. Man samler otte gamle fredninger til én. 30. november 2020 afgjorde Fredningsnævnet fredningen af Kielstrup Sø.

Men lodsejerne bryder sig ikke om det. Mariagerfjord Kommune støtter dem, og har anket Fredningsnævnets afgørelse. Kommunen frygter, fredningen bliver en dyr affære, både med erstatning til lodsejere og udgifter til pleje af området. Alene på grund af erstatningens størrelse (over 500.000 kroner) skal den forelægges Naturklagenævnet, oplyste Kaj Edlund.

Også DN har anket - ikke for at klage over Fredningsnævnets afgørelse, men fordi man er blevet opmærksom på et fredet område, Krogen Strand, på 30-40 hektar, som ligger umiddelbart vest for Kielstrup Sø. DN Mariagerfjord var ikke bekendt med Krogen Strand-fredningen, før fredningsnævnets afgørelse forelå.

- Vi ønsker derfor nu, at Naturklagenævnet skal tage stilling til, hvorvidt dette område kan indgå i den samlede fredning, oplyste Kaj Edlund.

Fredningen af Kridtgraven i Dania er også omstridt. Lodsejer er imod, og også i denne sag har kommunen anket. Arkivfoto Torben Hansen

Fredningen af Kridtgraven i Dania er også omstridt. Lodsejer er imod, og også i denne sag har kommunen anket. Arkivfoto Torben Hansen

Dania uafklaret

Også fredningen af Dania Kridtgrav er uafklaret. I 2018 traf Fredningsnævnet en afgørelse, som i store træk gav DN medhold. Afgørelsen blev imidlertid anket af tre parter: Miljøstyrelsen, lodsejer og Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune klager, bl.a. fordi man vil bakke op om lodsejer og fordi løsningen er dyr for kommunen. Desuden mener kommunen, området er tilstrækkelig beskyttet.

16. juni i år holdt Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigelse af Dania Kridtgrav. DN Mariagerfjord blev lovet en snarlig afgørelse, men den lader vente på sig.

Intens rovdrift

DN Mariagerfjord har også blikket stift rettet mod Gunderup ved Mariager, hvor der graves sand, grus og sten. DN advarer mod ”intens rovdrift” og ”naturforarmelse” i sit høringssvar til Region Nordjyllands råstofplan.

- Grusgravningen foregår i et større naturområde, som omfatter Nonneholtskoven, som er fredskov, og en lang række mindre, også beskyttede, småbiotoper samt en stor koncentration af registrerede

fortidsminder.

- Regionsrådet har med råstofplan 2020 fortsat tilladelsen til den igangværende og udvidede naturforarmelse i Gunderup-området, hvor råstofudnyttelsen ikke tager hensyn til

miljø og natur, hvilket den skal i henhold til Råstofloven, sagde Kaj Edlund.

DN Mariagerfjord har også været aktiv med en række udadvendte aktiviteter: ”hop i havet”, Naturens Dag, affaldsindsamling mv. Foreningen har 740 medlemmer i lokalområdet. Som noget nyt vil DN Mariagerfjord udsende en lille velkomsthilsen til alle nye medlemmer og oplyse om muligheden for at gøre en frivillig indsats.

Kaj Edlund, Ole Guldberg, Svend Grønkjær Madsen og Claus Degn blev alle genvalgt til bestyrelsen i DN Mariagerfjord på generalforsamlingen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig uændret, så Kaj Edlund fortsætter som formand med Ole Guldberg som næstformand.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.