Mariehønen har sat en udvidelse på vågeblus

Insekter 8. september 2004 06:00

PANDRUP: Anita Pedersen og Kirsten Nielsen fra den private puljeordning "Mariehønen" i Pandrup er ikke tilfredse med børne- og kulturudvalgets behandling af deres ansøgning om at udvide puljeordningen fra ti til femten børn. Puljeordningen startede 1. juni med ti børn, men syv børn venter på en plads og børne- og kulturudvalget er også indstillet på at give tilladelse til en opnormering under forudsætning af, at der er en positiv nabohøring, men puljeordningen må ikke hæve taksten. - Så må vi sige nej til de fem børn mere, for vi kan ikke få vores udgifter dækket med det gamle budget, siger Anita Pedersen. Anita Pedersen og Kirsten Nielsen har lavet et nyt budget på 992.000 kroner, men står det til udvalget, skal det kun lyde på 900.000 kroner. Stigningen skyldes dels de ekstra børn og dels, at det oprindelige budget ikke har haft alle omkostninger indregnet fra starten. Derfor har Anita Pedersen og Kirsten Nielsen måtte nøjes med en noget lavere løn end først budgetteret. Det har de taget højde for i det nye budget, hvor de kommer op på samme løn som den nye medarbejder. Alt i alt stiger prisen med 511 kroner pr. barn om måneden, hvoraf forældrene skal betale 210 kroner, mens kommunen skal betale de resterende 301 kroner. Ifølge Anita Pedersen har forældrene godkendt stigningen, og derfor står de uforstående overfor udvalgets holdning. - De sparer jo også penge, fordi vi er billigere end den kommunale dagpleje, siger Anita Pedersen og henviser til, at kommunens årlige tilskud er godt 11.000 kroner mindre pr. barn til puljeordningen end til den kommunale dagpleje. Men det argument har ikke indgået i udvalgets holdning. Her mener man, at stigningen er for stor i forhold til den tid, "Mariehønen" har eksisteret. - Det er med kort varsel, at der bliver sådan en stigning, vi havde nok gerne set, at de havde kørt et års tid, inden de satte prisen op, siger Henrik C. Pedersen. Anita Pedersen kan ikke helt forstå argumenterne, for prisstigningen ville have kommet under alle omstændigheder, uanset om de havde søgt om opnormering eller ej. -Her i november ville vi have indgivet et nyt budget, og der ville prisstigningen havde fremgået, fordi vi blandt andet har glemt feriepenge og pension i det første budget, siger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...