Marineforening markerer 60-årsdag

FREDERIKSHAVN:Den 29. august i år er det 60 år siden, at admiral Vedel gav ordre til, at den danske flåde skulle sænkes for ikke at falde i tyskernes hænder under besættelsen. Beslutningen blev startskuddet til den reelle modstand mod besættelsesmagten, og 60-årsdagen vil blive markeret på behørig vis. Frederikshavn Marineforening, der står for arrangementet, samler alle ni marineforeninger i Nordjylland, fra Hadsund i syd til Skagen i nord, og efter fanemarh gennem byen gøres der holdt ved det store anker på Kirkepladsen. Her vil Flådestationens tidligere chef, Jes P.A. Thomsen, holde mindetalen. På Marineforeningens generalforsamling forleden var der genvalg til formand Knud Erik Qvick, Carl Frede Haugaard og Bent Gregersen. Willy Danielsen forlod efter eget ønske bestyrelsen og i stedet valgtes Tommy Kristensen. Formanden glædede sig over stort fremmøde og aktivitetsniveau, hvad enten det drejer sig decideret kammeratligt samvær eller seriøse foredrag.