Marinerne skal forhandle køb

HALS: 2004 har været et år uden de helt store begivenheder i Hals Marine Forening. Det konstaterede formanden Povl Erik Johansson, da han aflagde årsberetning i Marinestuen for 47 af foreningens 301 medlemmer. Ikke desto mindre kunne han berette om en særdeles aktiv Marineforening, som officielt var repræsenteret ved en mindehøjtidelighed i Kristianssand i Norge 9. maj i anledning af slaget ved Helgoland. Den var indirekte involveret i det store Tall Ships Race sidst i maj, og så har den deltaget i distriktsmøder i henholdsvis Hjørring og Skagen, og deltaget i årets Sendemandsmøde i Svendborg. Også den sociale dimension er man opmærksom på i Marineforeningen, som i regnskabsåret har holdt torskegilde, servitør- og sponsorfest, generalforsamling, grill-fest og skovtur. Desuden har der været holdt to optagelsesmøder, ulkeaften, julefrokost og endelig julearrangement for foreningens enker. Og så er der året igennem uddelt 44 gaver ved diverse fødselsdage. Povl Erik Johansson oplyste, at bestyrelsen igen i januar ansøgte Hals Kommune om køb af Redningshuset og at Kommunen nu har ændret standpunkt. Der er således indbudt til forhandling 8. marts. Nyvalgt til bestyrelsen blev Philip Amsler. Alle andre valgt var genvalg.