Hirtshals

Marinestuen er ved at være for trang

Medlemstilgang skaber positive problemer for Marineforeningen for Hirtshals og omegn

HIRTSHALS:- Vi har længe haft planer om en udvidelse af marinestuen. Det er nu foreløbig blevet til, at vi fra februar har lejet den ene ende af lokalet ved siden af. Dermed har vi fået et længe savnet depot på ca. 12 kvadratmeter.Den endelige indretning er endnu ikke færdig, men I er velkomne til at tage det nye lokale i øjesyn bagefter, sagde formanden for Marineforeningen for Hirtshals og Omegn, Ole Nielsen bl.a. i sin beretning på foreningens generalforsamling lørdag. Pladsmanglen er udtryk for, at foreningen er inde i en særdeles god gænge. Det vidner medlemstallene også om. I 2003 steg medlemstallet med 16, således at der ved nytår var 266 medlemmer. Siden er der kommet yderligere 14 til, så medlemskort nummer 280 er skrevet ud. Foreningens succes skal ses på baggrund af en række vellykkede tilbagevendende arrangementer med stiftelsesfest, fregatskydning, forårsmønstring, teltfest, frokostjazz, ulkeaften og julefrokost som de store, mens de mere dagligdags hygge-arrangementer som onsdagsaftenerne med Skibsorkestret og ”lang lørdag” med fedtmulespil bare kører derudad. Projektet med bevarelsen af snurevodskutteren Johs.Heilesen fik mange formandsroser. - Udover at Marineforeningen bakker op om projektet, er vi ikke økonomisk involveret, men vi bidrager med lokaler til møder og arrangementer for projektet, sagde Ole Nielsen. Som det sig hør og bør i en foreningen af ex-marinere spiller det kulinariske en stor rolle ved foreningens arrangementer. Og kabyssens faste stab, Ove, Frede, Åse, Ulla, Marie og Jørgen fik da også såvel formandsros som tak for indsatsen og beundring for deres tilsyneladende uudtømmelige evner til at fremtrylle såkaldte ”skafninger” af meget høj kvalitet. Således også efter generalforsamlingen, der havde deltagelse af 48 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ove Steen. Han kom ind i stedet for Frede Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Preben Sanderhoff trak sig som flagbærer. Ib Hall rykkede dermed frem som flagbærer mens Richard Vendelbo blev ny reserve. Som Årets Mariner kårede forsamlingen den populære formand Ole Nielsen, mens der var årstegn til Holger Wesenberg, Jens Peter Petersen og Jørgen (sejlmager) Nielsen.