Maritime museer i krise

Konkurrencen om publikums gunst er hård mellem landets fire centre

ÅRHUS: Branden på Nordsømuseet i Hirtshals kom på et tidspunkt, hvor landets fire maritime oplevelsescentre holder mere eller mindre vinterlukket og samtidig er inde i meget nødvendige overvejelser om, hvordan de kan overleve og igen trække publikum til. De fire centre i Esbjerg, Hirtshals, Grenaa og Kerteminde har alle mærket markant svigtende publikumsinteresse de senere år, efter at centrene via EU-midler, fondsmidler af forskellig art samt kommunal støtte gennem de seneste 10-15 år har bygget stort og flot med sælbassiner, hajakvarier m.v. I dag står flere af centrene - ikke mindst Kattegatcentret i Grenaa - med smerten. Når folk har set nogle hajer i et bassin én gang, så er det svært at tiltrække det samme publikum endnu en gang. Samtidig har det tidligere trofaste, tyske publikum svigtet samtlige centre. Kattegatcentret er 10 år gammelt, men fra besøgsrekorden på 478.000 i 1994 faldt besøgstallet i år til kun 240.000. Det kostede pr. 1. oktober direktør Knud Bruno Andersen stillingen, men i går udnævnte centret en ny direktør, den 36-årige Peter Sand. Han har i en årrække været indsamlingschef for Muskelsvindfonden, der står for Grøn Koncert m.v. - Vi skal udvikle stedet, og med overskuelige midler tror jeg, at besøgstallet igen kan stige allerede i 2004, men der er ingen garanti, siger Peter Sand. Nordsømuseet i Hirtshals startede i 1984 som en del af forsknings- og udstillingscentret Nordsøcentret i 1984. Første år var der til turistdelen 250.000 besøgende, det var langt over forventning. I mange år lå besøgstallet ret konstant, men i 1998, da Oceanariet blev bygget, steg besøgstallet til 440.000. I år var besøgstallet igen nede på ca. 265.000. Inden branden brød ud tirsdag aften, blev besøgstallet betegnet som ”efter omstændighederne godt”. Det generelle større udbud af oplevelsescentre for fiskeri, havmiljø og søfart dækker i dag mere end behovet. Direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Morten Hahn-Petersen, mener, at de seneste 10-15 års udvikling ikke har været til gavn for nogen. Museet blev som det første inden for det maritime område etableret allerede i 1968 og har siden haft en nogenlunde konstant publikumsinteresse - 160.00-180.000 om året. - Det er stadig nødvendigt for driften, at vi modtager 20-25 procent fra det offentlige til driften. Andre steder er det måske ikke så let at få denne støtte, siger Morten Hahn-Petersen. Han siger, at nyhedsinteressen hos museumsgæster på de maritime centre bliver kortere og kortere. Derfor stiger konkurrencen. Og det har ikke gjort det lettere, at tyskerne udebliver. - Vi er blevet flere om at dele den samme kage, siger han. Morten Hahn-Petersen siger, at Esbjerg-museet nu satser på at tjene flere penge til driften ved at udføre forskning på bestilling. - Der er alt for mange akvarier og sælarier i Danmark i dag. I 1968 var der ét akvarium, i dag er der 14, og der er hele fire sælarier. Det er alt for mange, siger museumsdirektøren. I Kerteminde oplyser direktør Bente Stavad Mortensen fra Fjord- og Bæltcentret, at centret havde 130.000 besøgende i sit første år 1996. I år faldt besøgstallet til 71.000, og centret har netop været gennem en smertefuld debat, hvor kommunen er blevet tvunget til at spytte flere penge i kassen for at klare driften af centret. /ritzau/