Løgstør

MARITIMT OPLEVELSES-CENTER

{ Limfjordsmuseets bedste museumsgenstand er fra 1861. Den er tre meter dyb og 4,4 kilometer lang, og den er bygget af 400 mand med hakke skovl og spade over en periode på knapt 5 år. Det er Frederik den VII’s Kanal - 1800-tallets svar på Storebæltsbroen. Med udgangspunkt i det unikke kulturmiljø omkring Frederik den VII’s Kanal og det attraktive maritime miljø omkring Limfjordsmuseet og Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri agter Limfjordsmuseet at styrke museets virke og hele områdets tiltrækningskraft på regionens turister gennem etableringen af et maritimt oplevelsescenter. Projektet indeholder følgende elementer: { Opførelse af ny udstillingsbygning/biologisk forsøgsstation og akvarier. { Etablering af multisal, særudstillingslokale, foredragssal. { Etablering af permanent udstilling i oplevelsescenteret. { Etablering af bibliotek/arkiv/forskningsfaciliteter. { Børnevenligt område med udendørs fiske- og krabbebassin. { Istandsættelse og indretning af kanalbetjenthuse fra 1861. { Anlæggelse af kanalcafé. { Maritim legeplads. { Historisk røgeri. { Børnehavernes hus. { Toiletfaciliteter.