Redningsvæsen

Markant fald af udrykninger i 2004

Beredskabscentret i Sæby Kommune slap for dødsbrande

SÆBY:Det har heldigvis været et forholdsvis stille år for Beredskabscentret i Sæby Kommune, der i løbet af 2004 måtte rykke ud 89 gange. I 2003 var der i alt 125 udrykninger, og generelt plejer tallet at være over de 100. Specielt glædeligt er, at beredskabet i år er sluppet for dødsbrande, som ellers tidligere har plaget kommunen. Desuden er der sket et markant fald i antallet af bilbrande. Sidste år måtte mandskabet slukke ikke færre end 18 biler, der af forskellige årsager var brudt i brand. I år er tallet faldet til syv. Udover bilbrande og ild i bygninger er udrykningerne fordelt på skorstensbrande, markbrande, containerbrande samt olieforurening. Det er svært at forklare, hvorfor antallet af udrykninger er faldet så markant. Måske er det tilfældigt, eller måske skyldes det, at beredskabet i et par år har kørt en målrettet kampagne for blandt andet at få folk til at huske at holde øje med den varme gryde på komfuret, slukke stearinlyset og lad være med at fuske med huset elkabler. Mandskabet på centrene i Sæby og Østervrå har i årets løb deltaget i to store øvelser Den ene foregik på Stidsholt Ungdomsskole, mens øvelse nummer to var på Friskolen i Østervrå. Udover at slukke brande har beredskabet også andre funktioner, blandt andet i form at madleverancen til den store Dronninglund Cup. Gode råd Af gode råd kan nævnes: Stil ikke levende lys i nærheden af gardiner eller andet let antændeligt. Anbring de levende lys, så de ikke kan nås af mindre børn eller af hunde- og kattehaler. Tjek husets røgalarmer. Hav altid et reservebatteri liggende parat. Undgå skorstensbrand: Fyr kun med rent, tørt brænde, og sørg for rigelig lufttilførsel. Undgå overbelastning af elinstallationerne - brug aldrig sikringer med for højt amperetal.