Markant fremgang

FOLKESKOLE:Det går virkeligt markant frem i den danske folkeskole. Den seneste store evaluering af læsning i 4. klasse viser, at børnene siden 90'erne har forbedret deres læsefærdigheder "med et helt" år. Nu viser en international analyse, at det også gælder for matematik og naturfag, hvor danske 4. klasses-elever nu - omsider - ligger over det internationale gennemsnit. Evalueringerne viser med ønskelig tydelighed, at vores indsats har virket. Vi har i de senere år bl.a. givet flere timer til naturfag, matematik og læsning samt brugt 150 mio. kroner til efteruddannelse i naturfag, matematik og engelsk. Derudover er jeg ikke i tvivl om, at lærerne, skolerne og kommunerne også har rykket sig meget de seneste år. Nye pædagogiske metoder, større inddragelse af forskning om læring, opfølgning på den enkelte elev og differentieret undervisning har alt sammen bidraget til den meget positive udvikling. Sidste år lancerede jeg et større oplæg med over 30 forslag til forbedringer af folkeskolen. Det er vigtigt, at kommunerne følger op på flere af dem. F.eks. er inddragelsen af undervisningsassistenter, som kan bistå undervisningen ved at vinde frem, vi kan udpege kommunale demonstrationsskoler, hvor vi kan teste den nyeste teori i praksis og så mener jeg, at vi skal give større frihedsgrader i forhold til de kreative fag, som i højere grad også kan indeholde bevægelse og livsstil i bred forstand. Der er fortsat mange bud på forbedringer, men resultatet taler helt for sig selv, det var rigtigt af os at satse på faglighed.