Overenskomster

Markant indsats

LØNAFTALE:Tusindvis af danskere går arbejdsløse, fordi udenlandsk arbejdskraft bliver misbrugt til at udføre arbejdet til langt under mindstelønnen og under kummerlige forhold. Det er ikke i orden - hverken for vores udenlandske gæster eller for de danske arbejdere, der bliver tvunget til at gå ned i løn for at få et arbejde. Det er en trussel mod grundlaget for vores velfærdssamfund. For Enhedslisten er det hjerteblod at bekæmpe denne sociale dumping. Den tidligere borgerlige regering nægtede at gøre noget ved problemet. Men med Enhedslistens indflydelse er det nu lykkedes at sætte penge af på finansloven til en markant indsats, der betyder, at der kommer flere kontrolbesøg på arbejdspladserne og bedre samarbejde mellem arbejdstilsynet, Skat og politi. Det vil virkelig kunne mærkes i byggeriet, på villavejene, i landbruget og i servicefagene. Ordentlige lønninger er en af hjørnestenene i vores velfærdssamfund. Hvis lønningerne bliver presset nedad, risikerer vi at ende i en situation, hvor folk er fattige, selvom de er i arbejde. Med denne aftale tager vi et vigtigt skridt på vejen til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så vores velfærdssamfund bliver langtidssikret.