Byggeri

Markant Lildstrand-bygning renoveres

“Sandnæshus” må gennemgå en renovering, som betyder, at bygningens tagkonstruktion ændres. Kommunens udvalg for teknik og miljø har besluttet at dispensere fra områdets lokalplan, så arbejdet kan udføres. Arkivfoto

“Sandnæshus” må gennemgå en renovering, som betyder, at bygningens tagkonstruktion ændres. Kommunens udvalg for teknik og miljø har besluttet at dispensere fra områdets lokalplan, så arbejdet kan udføres. Arkivfoto

“Sandnæshus” i Lildstrand kan sættes i stand - og det vil pynte på bygningen LILDSTRAND: Sandnæshus, den markante bygning øst for Lildstrand skal sættes i stand. Arbejdet vil blandt andet medføre, at bygningens tagkonstruktion ændres. Huset, som er opført tilbage i 1933, oprindelig som badehotel, vil i forbindelse med ombygningen få et større etageareal, og det er årsag til, at kommunens udvalg for teknik og miljø skulle tage stilling til ansøgningen om at renovere bygningen. - Vi ved jo, hvordan ”Sandnæshus” ser ud i dag - og vi kan se, hvordan bygningen kommer til at se ud efter en renovering. Der er tale om noget tiltrængt arbejde, siger udvalgsformand Ole Westergaard (V) om baggrunden for at dispensere fra en bestemmelse i lokalplanen for området som fastsætter en maksimumstørrelse for bruttoetagearealet. Denne størrelse bliver overskredet i forbindelse med renoveringen. Huset betegnes som ”atypisk” i forhold til det øvrige byggeri i området, men kommunens forvaltning vurderer, at de bygningsmæssige ændringer, som vil betyde en forandring af tagkonstruktionen, vil få huset til at fremstå mere harmonisk en tilfældet er i dag. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk