Markant opgør

Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten indeholdt ikke bare en lang række vigtige forbedringer for mennesker og miljø samt et markant opgør med de sidste 10 års VKO-politik. Den giver også optimisme forud for det kommende års mange vigtige politiske slagsmål.

Miljøpolitik 24. november 2011 05:00

Det står nu helt klart, at myten om, at Enhedslisten er et dogmatisk parti, der ikke kan indgå kompromisser, er helt forkert. Vi har set, hvordan Enhedslistens interne partidemokrati ikke er en svaghed, men en styrke. Det kan godt lade sig gøre at vedtage en overordnet linje for vores finanslovsforhandlinger på et årsmøde, inddrage partiets medlemmer, afdelinger, fagforeninger, elevorganisationer, miljøorganisationer m.v. i formuleringen af de konkrete krav og lade hovedbestyrelsen udstikke et konkret mandat for vores forhandlere, uden at det fører til kaos og forvirring. Vi ved nu, at det nye flertal i folketinget godt kan indgå aftaler og føre politik, der fører til fremskridt for mennesker og miljø. Regeringen behøver altså ikke at bøje sig for de borgerlige partiers krav for at regere landet. Når der skal gennemføres skattereform og arbejdsmarkedsreform i 2012 afgør regeringen derfor selv, om den vil gennemføre solidariske reformer sammen med Enhedslisten eller gennemføre forringelser og skabe mere ulighed sammen med de borgerlige partier. Den viden vil vi bruge til at presse på at få gennemført en ægte rød politik i de kommende år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...