Forsikringsvirksomhed

Markant optur i Himmerland

Det gensidige forsikringsselskab Himmerland Forsikring har vendt sidste års nedtur til en markant optur.

AARS:Regnskabet for første halvår af 2009 viser samlet et overskud efter skat på 40,4 mio. kr. mod et underskud på 1,7 mio. kr. året før. Det betegner selskabet som "meget tilfredsstillende". Præmieindtægterne er steget moderat i første halvår til 69,6 mio. kr. mod 67,7 mio. kr. i samme periode året før. Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er steget med 5,2 procent, fra 162,9 mio. kr. til 171,4 mio. kr., hvilket også betegnes som "meget tilfredsstillende". Selskabet har været forskånet for store brandskader, og det ses på regnskabet. Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i første halvår 2009 38,9 mio. kr. mod 51,0 mio. kr. året før. Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 19,7 mio. kr. - Det er tilfredsstillende, at der trods en forstærket konkurrencesituation er opnået et pænt positivt resultat af selve forsikringsdriften. Sammenkøringen af to datterselskaber til Concordia Forsikring forløber planmæssigt, og der arbejdes på yderligere effektivisering af IT-systemer og administrative rutiner, siger adm. dir. Ole Færch. Selskabets investeringer har samlet givet en gevinst på 26,7 mio. kr. mod et tab på 4,9 mio. kr. året før. - Da modvinden var størst besluttede vi at fastholde andelen af aktier, og nu kommer så noget af det, vi satte til sidste år, tilbage, bemærker Ole Færch. Egenkapitalen pr. 30. juni 2009 udgør 436,3 mio. kr. lovgivningens krav til kapital ca. 17 gange.