Marked har stor betydning for Hjallerup

Millioner har skabt stor vækst for Hjallerup og gjort byen til et populært bosted

Claus Kongsgaard fastslår, at Hjallerup for en stor dels vedkommende er bygget op omkring markedet.
Foto: Bent Bach

Claus Kongsgaard fastslår, at Hjallerup for en stor dels vedkommende er bygget op omkring markedet. Foto: Bent Bach

HJALLERUP:Hjallerup Marked, der hvert år giver et millionoverskud, har i allerhøjeste grad sat sit præg på markedsbyen. Markeds-millionerne er gået til tiltag i byen. Tiltag, som man er stolte af i byen, og tilbud til borgerne, som de ikke ville have fået uden de mange markeds-kroner. Hovedparten af markeds-overskuddet går i Hjallerup Samvirkes kasse, og de 47 foreninger, der er medlemmer af samvirket, kan så søge andel i pengene. Det skal være til varige tiltag, idet pengene ikke går til drift. Hjallerup Ridecenter har i år fået én mio. kr. af markedsoverskuddet. Og det har stor betydning for ridecentret. - Man kan sådan set sige, at vi får vores penge tilbage, siger formand for Hjallerup Rideklub, Erik Bæk. Han henviser til, at rideklubben hvert år under markedet stiller med 60-70 frivillige. Erik Bæk er glad for, at det nye ridecenter er tilgodeset med penge. - Vi havde nok ikke kunnet realisere ridecenter-planerne i samme omfang, hvis vi ikke havde fået én mio. kr., fortæller Erik Bæk. Rideklubben havde samlet 1,5 mio. kr. sammen, og har således lånt 3,5 mio. kr. Hjallerup Samvirke ejer arealet, som Hjallerup Ridecenter så lejer. Formand for markedet, Claus Kongsgaard, fortæller, at markedet hvert år giver et overskud på mellem 2 og 2,5 mio. kr., og der satses på, at pengene kommer flest mulige borgere til gode. - Mange foreninger har fået penge, fortæller Claus Kongsgaard. Claus Kongsgaard tilføjer, at markedet også har bidraget økonomisk til en renovering af svømmehallen, etablering af Hjallerup Kulturhus og mange andre opgaver. I fælles kasse Overskuddet går i en fælles kasse, Hjallerup Samvirke, som foreningerne så kan søge af. Det var det, ridecentret senest gjorde. 47 foreninger er tilsluttet Hjallerup Samvirke. Der er nogle opgaver på markedet, der honoreres straks. Det gælder for eksempel parkeringen, som Hjallerup Idrætsforening tager sig af, ligesom for eksempel badmintonklubben får penge for at gøre toiletter rene. Men generelt er alt arbejde frivilligt. Udsprunget af Hjallerup Samvirke er Hjallerup Teltudlejning, der ejer et stort antal telte, som foruden på Hjallerup Marked, udlejes. Der er ansat to personer til at forestå teltudlejningen. Men det er ude af markedets og samvirkets regi. Claus Kongsgaard tør ikke udtale sig om, hvor stor en del af markedets indtægter, der kommer fra ølsalg. - Det er en pæn del, men vi ser resultatet under ét, bemærker han. - Samvirkets del af markedet er en omsætning på seks-syv mio. kr. Claus Kongsgaard vurderer, at den samlede omsætning på markedet - når boderne regnes med - på de fire dage er ca 30 mio. kr. - Det svarer jo til et pænt supermarkeds salg på et år, bemærker han. Formand for Dronninglund Kommunes børne- og kulturudvalg, Eskild Sloth Andersen, mener ikke, at Hjallerup havde været meget uden markedet. Han tror ikke på, at Hjallerup havde haft to idrætshaller, svømmehal, et flot parkanlæg med mere - uden markedet. - De ting kunne Dronninglund Kommune ikke magte. - Men markedet - og samvirket - er også med til at skabe et sammenhold, der ikke kendes magen til, siger Eskild Sloth Andersen.