Marked præget af psykologi

EMNER 10. marts 2007 05:00

Ovenpå et mere stabilt finansielt marked i sidste uge bliver det interessant at se, om markedet kan holde den nye positive trend i den kommende uge, eller om vi skal ud i en ny bølge uro. Det er det vanskeligt på forhånd at have en kvalificeret mening om, idet meget af det, der er foregået igennem de seneste uger, er forgået inde i hovederne på investorerne. Det vil sige, at bevægelserne har haft en mere psykologisk karakter end en egentlig fundamental ændring af forventningerne. Fortsætter uroen kan vi godt glemme alt om, at de underliggende makroøkonomiske nøgletal skal få en dominerende rolle i kursdannelsen – med mindre det er negative nøgletal der kan bekræfte et ”dødsscenario”! Hedegaard på torsdag Genskabes roen, vil vi igen kunne opleve en mere nøgtern vurdering af de offentliggjorte nøgletal. Sker det, byder ugen på et par interessante begivenheder i primært USA. Fokus vil i givet fald blive på amerikanske tal for inflation, detailsalg og forbrugertillid. Specielt de to første er vigtige i forhold til at vurdere de næste manøvre fra den amerikanske centralbank. På de hjemlige himmelstrøg er fokus fortsat rettet mod årsregnskaber. I denne uge fra selskaber som Group 4 Securicor, Topdanmark, Columbus IT Partner og Rockwool. På de nordjyske breddegrader offentliggør Hedegaard årsregnskab torsdag. I den forløbne uge synes markedet at have stabiliseret sig en smule. Aktierne steg omkring en procent (i Danmark var aktierne dog fortsat en smule nede) mens obligationerne faldt en smule tilbage. ECB forhøjede som ventet renten til 3,75 procent (og Danmark til 4,0 procent) og signalerede samtidig, at der vil komme yderligere renteforhøjelser. Hvor mange er imidlertid fortsat en åbent spørgsmål. Spar Nord forventer fortsat, at der er yderligere to skud tilbage i bøssen, og at den korte europæiske rente ender året på 4,25 procent. I Danmark forventes renten ultimo året at ligge på 4,50 procent.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...