Hjallerup

Markedet har fordelt posterne

Claus Kongsgaard - fortsat formand.

Claus Kongsgaard - fortsat formand.

HJALLERUP:Efter succesmarkedet i 2007 er der ved konstitueringen sket genvalg på Hjallerup Markeds Markedsudvalg. Ved markedet for 2008 er medlemmerne: Formand Claus Kongsgaard, næstformand Svend Nielsen, sekretær Carsten Neve Jensen, kasserer Keld V. Nielsen De enkelte ansvarsområder er: Administrationsudvalg: Claus Kongsgaard og Keld V. Nielsen. Pladsudvalg: Svend Nielsen og Niels Chr. Aagaard. Teknisk udvalg: Carsten Neve Jensen og Jan Larsen, Restaurationsudvalg Henrik Rysholt og John Ovesen. Hesteudvalget: Jens Godskesen og Peter Holdensen. Pr-udvalget Dennis Kvesel og Dan Christensen. Forretningsudvalget for Hjallerup Samvirke har godkendt konstitueringen.