Markedsføring på afveje

Asaabo langer ud efter kommunen og turistforeningen

DRONNINGLUND:Markedsføringen af Dronninglund Kommune over for mulige turister i kommunen efterlader en del del tilbage at ønske. Det fastslår asaaboen Ole Bruun, der i sin kritik af markendsføringen indledningsvis peger på bladet ”Turistinformation for Østkysten”. - Her kan man se, at Hals Kommune har 28 sider, mens Dronninglund Kommune kun har 11. Samtidig kan man finde bykort fra Hals, mens der ingen er fra Dronninglund, konstaterer Ole Bruun, der i samme åndedrag peger på, at man måske i turistforeningen burde læse lidt korrektur på den tekst, der er at finde i bladet. I forbindelse med omtalen af Asaa by og havn står der således at læse, at ”Ø-havnen blev anlagt i begyndelsen af dette århundrede”. - Der er åbenbart ikke blevet læst korrektur på det i de sidste tre-fire år, siger Ole Bruun, der også peger på en anden fejl i bladet. Det drejer sig om omtalen af ”En tur i skoven”. - Det er en rodet tekst, hvor der tales om tre temaer - men hvor kun de to er beskrevet, siger Ole Bruun, der tillige undrer sig over kommunens arrangementskalender i bladet. Mangelfuld kalender - Der er ikke et ord om det årlige hestevæddeløb i Asaa, og det må jo nok siges at være noget af en enestående begivenhed for Asaa og Dronninglund Kommune. Men det glimrer altså fuld-stændig ved sit fravær i arrangementskalenderen, siger Ole Bruun, der også savner en beskrivelse af de populære kræmmermarkeder i det - på papiret - turistfremmende informationsblad. - Vi har i sommermånederne nogle gode kræmmermarkeder på Asaa Havn hver torsdag, men det er åbenbart ikke fint nok til at komme med, bemærker Ole Bruun, der samtidig undrer sig over en tilsyneladende sjusket annoncering i ugeavisen Midtvendsyssel Avis. For sent ude Her blev der i juli således annonceret om en række sommeraktiviteter i kommunen - deriblandt et musikarrangement på Asaa Havn 12. juli. Problemet var bare, at annoncen var i avisen tre dage efter det omtalte arrangement. - Samtidig var der overhovedet ingen omtale af Asaa Marked, selv om det faktisk fandt sted i netop dén uge, fortsætter Ole Bruun, der i samme åndedrag tilføjer: - Det ligner venstrehåndsarbejde. Forkert målgruppe Med hensyn til det tidligere nævnte informationsblad for turister undrer Ole Bruun sig tillige over det indlæg, som borgmester Mikael Klitgaard (V) har med. - Det er fint, at borgmesteren skriver og byder turisterne velkommen, men det er desværre bare den gamle smøre med, at det vil være godt for tilflyttere at komme til Dronninglund Kommune, og jeg tror ærlig talt, at turisterne er flintrende ligeglade med, hvor mange dag-institutioner, der er er i kommunen, siger Ole Bruun, inden han afslutter sin krik med denne konklusion: - Det er mit indtryk, at man på turist- og erhvervskontoret gør mere ud af erhvervslivet og tilflytterne end af arbejdet med at fremme turismen i kommunen. Er det oven for nævnte noget, der skaber frustrationer i Ole Bruuns sind, så mener han også, at det altsammen er noget, der med en indsats fra de relevante personer kan rettes inden næste år. En ny idé Samtidig har han også en idé til, hvad man i kommunens førende tustby, Asaa, kunne gøre for at gøre den endnu mere attraktiv for sommergæsterne. - Man kunne anlægge en bane til skinnecykler fra havnen til byen, siger han og fortsætter: - Jeg ved godt, at en sådan vil være dyr at anlægge, men det er ikke umuligt, og jeg synes, at det er en idé, der er værd at arbejde videre med. Ole Bruun har ikker i sinde selv at forfølge ideen, men han håber, at måske borgerforeningen eller tu-ristforeningen kunne se sig lun på det nye initiativ. - Jeg kunne forestille mig, at banen kunne løbe fra havnen og øst om boligerne og boldbanen og derefter videre over Sæbyvej og rundt omkring spejderhytten for til sidst at ende på torvet, inden man på tilbageturen kunne køre via campingpladsen og videre ned til havnen, siger Ole Bruun, der tillige foreslår etableringen af tre mulige stop på turen, hvor de skinnecyklende turister kunne gøre et stop og se på forholdene i den del af havnebyen. - Det skal selvfølgelig være gratis for turisterne, men med hensyn til anlægsudgifterne er der mange muligheder for at få støtte. Der er jo fonde, tipsmidler og EU-støtte at søge, og når først banen er anlagt, kunne jeg forestille mig, at kommunen i forbindelse med driften og vedligeholdelsen kunne indgå et samarbejde med produktionsskolen. Det ville i hvert fald være et meningsfyldt arbejde for dem, der går dér, slutter Ole Bruun.