Markedsplads skal generere vækst

Nordjyllands største videnfabrik og frederikshavnske virksomheder og iværksættere lægger idéer og projekter frem for hinanden

FREDERIKSHAVN:Forskere fra Institut for Maskinteknik samt Institut for Energiteknik på Nordjyllands store viden-generator, Aalborg Universitet, vil gerne i samarbejde med virksomheder og iværksættere i Frederikshavn om en række konkrete projekter. De lokale virksomheder kan for deres del selv gå med nogle idéer og projekter, som kan være grundlag for et videreudviklende samarbejde med universitetets forskere og studerende indenfor teknik-uddannelserne.. Nu bringes parterne sammen på en markedsplads, hvor der kan tinges, handles og indgås aftaler, og også samtidig, hvis det er vejen frem, etableres netværker på tværs af virksomhederne. - Vi ved, at i virksomheder med videnintensive produkter, er væksten dobbelt så stor som i andre virksomheder, og her er chancen for at få afprøvet egne projekter og produkter, fremhæver projektleder Kristian Andersen fra Mindwork. Sammen med Frederikshavn Erhvervsråd står Mindwork som arrangør af markedspladsen. Mindwork er en netværksforening af virksomheder startet af universitetet, Novi, Aalborg Kommune og it-virksomhederne i Aalborg, men med efterhånden medlemmer i hele amtet. Mindwork har således i samarbejde med erhvervsrådet i Frederikshavn og lokale virksomheder etableret en filial på FME. - I Ålborg har virksomhederne tæt kontakt til universitetet, og vi håber på også at få Frederikshavns erhvervsliv til at se fordelene ved at blive parret med de videnbaserede uddannelser og produkter, som de studerende på Nordjyllands største videnfabrik beskæftiger sig med, siger Kristian Andersen. Som optakt til markedspladsen bliver der korte indlæg af Frederikshavns erhvervsdirektør Jørgen Ove Jensen om Frederikshavn som iværksætter/etableringscenter, mens investeringschef Niels Langvad, Bankinvests fond for Nye Energi Løsninger giver et billede af vækst og tendenser på energiområdet. Endelig vil de to universitets-institutledere, John K. Pedersen, Energiteknik, samt Ole Thybo Thomsen, Maskinteknik, præsentere deres respektive institutters forskningsområder og erfaringer med samarbejde med virksomhederne, samt spille ud med konkrete projekter, som de ønsker samarbejde med virksomheder om. Lokale virksomheder følger op med at præsentere sig selv og med, hvad de kunne tænke sig at samarbejde med universitetet om. Det hele foregår tirsdag 27. maj i Erhvervenes Hus i Frederikshavn og samtlige erhvervsrådets 140 medlemsvirksomheder er inviteret. Sidste frist for tilmelding er torsdag 22. maj.