Lokalpolitik

Markedsvej uden tung trafik

Politikerne har endnu ikke valg endelig løsning

BRØNDERSLEV:Hvordan fremtidens Markedsvej skal tage sig ud er endnu ikke bestemt. Nye beregninger skal på teknik- og miljøudvalgets dagsorden næste gang politikerne mødes. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), fastslår, at trafikmålingerne tidligere har været behæftet med fejl, og at Markedsvej ikke er så hårdt belastet af tung trafik som først antaget. - Men det er fortsat udvalgets og borgernes opfattelse, at der er meget tung trafik på Markedsvej. Vejen døjer med at bære det, og i udvalget er vi enige om, at vi vil lukke af for gennemgående tung trafik via Markedsvej. - Vi ønsker, at lastbilstrafikken skal benytte omfartsvejen. Hermed er planen, at der skal skilte op med forbud mod gennemkørsel for tung trafik over 3500 kg. Planen er ligeledes, at parkeringslommer placeres skiftevis i vejens nordlige og sydlige side, og de bliver markeret med heller og beplantning. Desuden skal der opsættes byporte og samtlige fortove med undtagelse af Eventyrvej skal hæves og føres igennem. Politikerne i teknik- og miljøudvalget er nået frem til, at 50 km/t er den rette hastighed på Markedsvej. - Vi ved, at både trafikanter og andre borgere ikke bryder sig om bump. Og der skal faktisk mange vejchikaner og megen slalomkørsel til for at få hastigheden så langt ned. Så vi ønsker at lave hævede flader i krydsene, og ved hjælp af byporte i begge ender signalere, at hastigheden skal ned. - Viser det sig efterfølgende ikke at være tilstrækkeligt, er udvalget parat til at etablere yderligere chikaner - evetuelt i form af bump. Men vi må erkende, at en del trafik er gennemkørende, og 40 km/t er i den forbindelse meget langsomt. Karsten Frederiksen fremlagde på udvalgsmødet et alternativt forslag med cykelsti i begge sider af Markedsvej. For at skabe plads til cykelstien, skal en flise samt en række chaussé-sten tages op. - Det koster lidt mere, men når man laver sådan en vej - en så trafikeret vej med mange børn, der skal frem og tilbage på strækningen - skal man gøre tingene færdige. Cykelstier i begge sider ville koste cirka en halv mio. kroner ekstra - det skal der laves endelig beregning på, oplyser Karsten Frederiksen, der ikke fik tilslutning til sit forslag. Næstformand Gunnar Larsen (S) ser også gerne cykelsti i begge sider. Men han frygter, at vejen er for smal til at opnå en tilfredsstillende løsning. - Når man ser på vejen, bliver der ikke meget plads til de gående, hvis man tager en flise og en chaussé-sten op. Kommer der en med barnevogn, skal vedkommende ud på cykelstien. Jeg tænker også på de svagtseende, der går med stok - der skal være en kant, så de kan mærke, hvor gang og cykelsti er, tilføjer Gunnar Larsen. Han konstaterer, at der med en cykelsti i hver side heller ikke er meget plads til cyklisterne. - Godt 60 centimeter er ikke meget plads at cykle på. Jeg vil meget gerne have cykelstier, for jeg ved godt, hvordan det er at cykle på Markedsvej. Men får vi den tunge trafik væk fra vejen, så kan jeg godt gå med til, at biler og cykler bliver blandet.